.

Або тое, што было цікава сабакі сёння ...

 


Новогодишна реч на Маршал Ким Чен Ун.

1 януари 102 година от чучхе (2013)

Скъпи другари!

Офицери и войници на доблестната Народна Армия, любима на цялата страна!

Близки до сърцето съотечественици, братя и сестри!

Изпращайки 2012 година, която беше изпълнена с феноменални събития в историята на Родината, ние, изпълнени с грандиозни упования за бъдещето и вяра в окончателната победа, посрещаме новата 2013 година.

На първо място ми разрешете в знак на изказване на единодушно почитане от всички военослужещи на Народната Армия, и от името на целия народ да отдам висока чест на бащите на нашата нация, вечното Слънце на чучхе – великия Ким Ир Сен и Великия Ким Чен Ир и да им изпратя новогодишен поздрав.

Позволете ми също така да изпратя и топъл новогодишен привет на офицерите и войниците на Народната Армия, на народа, които тесно сплотени около партията самоотвержено се борят за умножаване на богатствата и могъществото на Родината, за нейното процъфтяване. От цялата си душа желая на всички семейства в страната съгласие и още повече щастие.

Изпращам новогодишен привет и на съотечествениците на юг, на нашите съотечесвеници в чужбина, посрещащи новата година с големи надежди и горещо желание за възсъединение на Родината и процъфтяването на нацията, а също и на прогресивните народи на планетата, на чуждестранните приятели, обичащи справедливостта и мира.

Изминалата година беше историческа: не дълбоко почитахме великите Генералисимуси като вечни вождове на на нашата революция и създатели на здрава гаранция за достойно продължение и завършване на революционното дело на чучхе под ръководството на партията.

Другаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир са велики вождове, за пръв път срещнати за многохилядолетната история и са дълбоко почитани от нашия народ, вечен образ на пектусанската държава, знаме на всички наши победи и славни моменти. Предишната година ние тържествено отбелязахме стогодишнината на другаря Ким Ир Сен като най-великия национален празник, със законна гордост направихме равносметка на 100 годишната история на чучхенската Корея и дълбоко почетохме другаря Ким Чен Ир като вечен вожд на нашата партия, нашия народ и осъществихме делото по обезсмъртяване на вожда. Това ни даде възможност под знамената на кимирсенизма и кимчениризма да прославяме новото столетие на чучхе като години на славни победи, извършени в името на революционното дело на чучхе.

Нашата армия и нашия народ, абсолютно неочаквано загубили другаря Ким Чен Ир, на когото те с почитание вярваха, като на небето, посрещнаха новата 2012 с горичиви, кървави сълзи, но пазейки в дълбините на сърцата си незабравимото убеждение, че великия Ким чен Ир е винаги с нас, в единен порив се възродиха, следвайки партията, и с единна душа поддържаха нейното ръководство. Офицерите и войниците на Народната Армия (НА), като и народа, проявявайки чиста, като бял скъпоценен камък вярност и дълбоко чувство на морален дълг, с цялата си искреност благоустроиха Кимсусанския Дворец на Слънцето, като най-величествена Велика Светиня на чучхе и почтително поставиха на възвишението Мансу и на много други инстанции бронзови статуи н Генералисимусите.

Офицерите и войниците на НА и народът с безгранична вяра в ншата партия вървяха след нея, те се съединиха с партията в единна кръвоносна система, съгласуваха пулса и биенето на сърцата си с партията, винаги деляха с нея мъка и радост, обща съдба. Дните на най-важни политически мероприятия, преминаващи във фокуса на вниманието на цялата страна, и преминали у нас в дните и месеците на предишната година се ознаменуваха в поредица вълнуващи дни, в които неразрушимите единодушие и сплотеност на партията, армията и народа се обединиха в неразривна кръвоносна система.

През изминалата година нашата армия и нашия народ разгърнаха генерално настъпление с цел осществеване на плановете и заветите на великия Ким Чен Ир и постигнаха исторически победи, написаха ярка страница в летописа на Родината.

Нашите славни учени и специалисти, успешно изстрелвайки изкуствения спътник на Земята „Кванмьонсон-3“ №2, блестящо осъществиха заветите на великия ким чен Ир и нагледно продемонстрираха ниво на развитието на космическата наука и технологии на чучхенската Корея и съвкупността на нейните държавни сили. Ние успяхме да разработим и изстреляме научно-технически спътник стопроцентно уповавайки се на собствени сили, за сметка на отечествената техника. Това най-велико тържество издигна достойнството и честта на нацията на Слънцето на най-високо ниво. Това крупно събитие увеличи във всички военослужещи и целия народ твърдата вяра в победата и смелостта и недвусмислено показа истината: „Когато Корея реши го прави“.

Но военния парад в чест на столетието на Президента Ким Ир Сен нашите революционни въоръжени сили демонстрираха необоримата сила на могъщата пектусанска революционна армия, силна с идеи и убеждения и разполагаща със съвременно въоръжение наш образец, позволяваща и да победи всеки един силен противник.  Войните, решително унищожавайки на всяка крачка непрекъснатите военно-подпалвачески акции и заговорнически опити на враговете, насочени срещу нашата Република, надеждно охраняваха безопасността на Родината. Офицерите и войниците на НА, Народните Вътрешни Войски, окриляйки се от духа на „единния размах“ откриха път напред във важните участъци на строителството на могъщата и процъфтяваща държава, направиха много добри дела за щастието на народа и с чест оправдаха доверието и очакваията на партията и народа.

През изминалата година, нащия народ въпреки цялата сложност на така създалата се напрегната ситуация и надвисналата поредица от жестоки природни бедствия, със своята силна воля и непреклонима борба постигнаха забележителен напредък в стоителството на могъща и процъфтяваща социалистическа държава и в подобряване живота на населението.

Ние завършихме строителството на Хичконската ВЕЦ и тачхонското пристанище, изградихме множество заводи, където бе създадена материално-техническа база, съответстваща на реалните условия на страната, бе осъществена модернизация, отлично бяха реконструирани най-важните производстване комплекси в ключови отрасли на промишлеността на основата на съвремената наука и техника. Всичко това допринесе за укрепване на материално-техническата база на нашата икономика.

Благодарение на нарасналата патриотична активност на военослужещите на НА и народа в Пхенян се появи улица Чханчжон, народния паркинг „Рънра“ и други монументални съоръжения, в различни райони на страната се появиха множество съоръжения с културно назначение за подобряване на благосъстоянието на народа, което доведе до забележимо обновяване на облика на нашата Родина.

През изминалата година с приемане на Закона за въвеждане на  всеобщо 12-годишно задължително обучение още повече се укрепи напредналата социалистическа система на образование.  Нашите спортисти със своите впечатляващи успехи прославиха честта на Родината на международните съревнования. Революционните дейци на изкуството със своята жива, предприемчива художествена дейност, вляха в обществото живителни струи и с нови сили вдъхновиха народа за борба.

През изминалата година в революционната борба и в строителството на социализма бяха постигнати славни победи благодаряние на това, че другаря Ким Чен Ир ни начерта грендиозен проект за строителството на богата и могъща Родина и заложи нейния здрав фундамент. Огромните впечатляващи успехи на миналата година са безценен плод, принесен с огромна решителност под вярното ръковоство на нашата партия, стремяща се ярко да въплъщава в живот отиващите надалеч планове и завети на другаря Ким Чен Ир и да прославя по целия свят кимирсенско-кимченирската Корея с благородна вярност и патриотическа саможертвеност на военослужещите на НА и народа, беззаветно предани на партията.

Позволете ми да изразя сърдечна благодарност на всички воини на НА и на целия народ, които горещо откликвайки на бойния призив на партията ознаменуваха първата година от новото столетие на чучхе с велика победа.

Другари!

Новата 2013 година е година на грандиозно съзидание и огромни промени, в която трябва да създадем преломна ситуация в строителството на могъщата и процъфтяваща държава на пътя на настъпателното шествие на новото столетие на кимирсенско-кимченирската Корея.

Целия народ, всички военослужещи на КА са длъжни със законната гордост на победители, с твърда вяра в светлото бъдеще вдъхновено да се вдигнат на тържествено настъпателно движение за строителството на могъщата и процъфтяваща държава.

Неизменният път, по който са длъжни да вървят нашата партия и народ е само един – пътят на чучхе – всепобеждаващото знаме на на нашата революция, великият кимирсенизъм и кимчениризъм. Ние трябва с високо вдигнато знаме на кимирсенизма и и кимчениризма право да вървим до края по пътя на самостоятелността, по пътя на сонгун, по пътя на социализма. Нашата партия за завист на всички ще издигне на родната земя силна и процъфтяваща социалистическа държава, най-могъщата световна страна, опирайки се на силите на най-хубавия на света наш народ, по-нашенски, по кимченирски.

През тази година ние ще отбележим 65-ата годишнина на славната наша родина – Корейската Народно-Демократична Република и 60 години от Победата във великата Отечествена освободителна война.

Благодарение на наличието но безсмъртни заслуги в държавното строителство, които принадлежат на нашия Генералисимус, който за пръв път в петхилядолетната история на нашата нация изгради истинска народна държава и я превърна в социалистическа страна, независима в политиката, самостоятелна в икономиката и способна на самоотбрана в защита на страната, благодарение на великите бойни победи на другаря Ким Чен Ир, който със своята велика стратегия и тактика, със своето мъдро ръководство кова блестящата победа в Отечествената освободителна война и нашия народ днес се годее със своето достойно и славно настояще, откриващо пред нашата Родина светло бъдеще, предизвестяващо вечно процъфтяване.

През знаменателната сегашна година ние следва още по-ярко да прославяме непомръкващите заслуги на великите Генералисимуси и с неразривни връзки да съединим делото им със строителството на могъщата и процъфтяваща социалистическа страна и осъществяване на обединението на Родината.

Построяването на икономическата държава е най-важната задача, издигаща се сега в цял ръст за осъществяване на делото на строителството на могъщата и процъфтяваща социалистическа държава.

Предстои ни още повече да закрепим и преумножим постигнатите успехи в развитието на стопанството, уверено да издигнем нашата страна в статус на икономическа държава през новия век и с това блестящо да реализираме желанието на другаря Ким Чен Ир, който отдаде цялия си живот, за да даде на нашия народ наслаждение от щастлив живот, не завиждайки на никой на света.

Цялата партия, цялата страна и целия народ с такъв порив, с който изготвиха и изстреляха практическия спътник на чучхе и демонстрираха достойнствато и внушителната сила на сонгунската Корея са длъжни да приложат всички свои усилия за постигане през тази година на радикален прелом в строителството на икономическата държава за подобряване на благосъстоянието на населението.

„С такъв дух, с такъв порив, с който покорихме космоса, ще създадем преломна ситуация в строителството на икономическата държава“! – такъв трябва да е бойния лозунг на нашата партия и народа през тази година.

Във всички отрасли, във всички подразделения на народното стопанство следва, горещо откликвайки на бойния лозунг на партията динамичн да водим генерално настъпление за производствен подем.

През тази година цялата икономическа работа трябва да бъде насочена за по-нататъшно укрепване и ефективно използване на съществуващите сега бази на самостоятелната национална икономика за всестранно нарастване на производството на продукция и стабилно подобряване на живота на населението.

Приемайки радикални мерки за развитие на приоритетните отрасли на народното стопанство и базовите отрасли на индустрията е необходимо неизменно обезпечаване на развитието навъглищната електоенергия, металургическата промишленост и железопътния транспорт и да укрепим трамплина за построяването на икономическата държава. Трябва да добием новаторски успехи, в частност в въгледобивната и металургическата промишлености да придадем динамизъм в икономиката на страната като цяло.

Постиженията в развитието на стопанството трябва да дават отражение и в живота на населението. Трябва да прилагаме по-големи усилия за развитие на отраслитеи подразделеният, пряко свързани с живота на населението, за увеличаване на продукцията за да може на населението да се предоставят повече блага за живота и бита.

През тази година селското стопанство и леката промишленост , като и преди остават главно направление на удара на фронта на икономическото строителство. Съсредоточавайки силите на държавата в земеделието и повишавайки степента на нучната основа в селскотопаснското произвоство, довеждайки по този начин до неговата интензификация, задължително през тази година трябва да постигнем по-високо показатели в зърндобива. Нужно е да предприемем решителни мерки за обезпечаване на предприятията от леката промишленост с ъс суровини и материали и да произвеждаме повече висококачествени материали за народно потребление.

Трябва значително да повишим животновъдството, рибната промишленост за подобряване на изхранването на населението и да създадем по-голямо изобилие. Под призива на партията народноармейците и ударниците с голям подем тръгнаха на участъците на ударния труд за усвояване на земите на платото Сепхо. През тази година следва да сътворим на трудова вахта нови чудеса и да съвершим героически подвизи, за да открием светъл хоризонт за дългосрочна реализация на партийните начертания за великото преобразование на природата.

Поставя се задача – настойчиво да се трудим за увеличаване на производството на продукцията на съвременните предприятия и производствените комплекси, с голям труд създадени от другаря Ким Чен Ир в дните на свръхинтензивния форсиран марш в цел ръст на благосъстоянието на населението, за да може цялата пълнота на неговата горещу любов към народа да достигне до хората.

Във всички отрасли, във всички подразделения на народното стопанство е необходимо да се придаде широк размах на социалистическото съревнование за ръст на производството, да се динамизира процеса на производството и непременно да се изпълни народностопанския план за сегашната годна.

Мощно разгаряйки пламъка на индустриалната революция на новия век следва със силата на науката и техниката да се създаде преломна ситуация в строителството на икономическата държава.

Индустриалната революция на новия век по своята същност е и научно-техническа революция. Чрез усвояването на свръхсъвременни рубежи лежи прекия ни път за изграждане на икономическа държава. По примера на научните работници в областта на технологията на спътника и покорителите на космоса е необходимо да се придаде мощна динамика за преодоляване на ултрасъвременни рубежи и по-бързо да се издигне науката и техниката в страната като цяло на нивото на международните стандарти. Във всички отрасли на народностопанския комплекс следва, обръщайки първостепенно внимание на научно-техническия прогрес и обезпечавайки спойката на науката с техниката и производството за сметка на собствените ресурси и технологии и занапред, повсеместно да се внедрява оборудване и производствени технологии със ситема CNCи активно да се осъществява тяхната пълна автоматизация.

Необходимо е да се подобри управлението на стопанството, както го изисква развиващата се действителност.

Във всички отрасли на народното стопанство е необходимо ясно да се организират икономически операции и командване на производството с цел максимален пуск в ход на всички съществуващи резерви, възможности и постижения на производствения подем, научно обосновано да се разработи текущ план и персепктивна стратегия за поетапно развитие и точното им осъществяване. Ние сме длъжни да се придържаме към принципа на твърдо защитаване на социалистическата икономическа система по наш образец, да помагаме на трудщите се народни маси в пълна мярка да изпълняват своите задължения и роля на стопани в производствената дейност и на основа на този принцип напреривно да подобряват и усъвършенстват методите на стопанисване и широко да разпространяват придобития в различните подразделения добър опит.

Необходимо е непрекъснато да се прилагат по-големи усилия за всестранно укрепване на нашето военно-политическо могъщество.

Единодушието и сплотеността на всички военослужещи, на целия народ, крепко сплотени около партията – това е за нас най-силното оръжие, огромна движеща сила в строителството на могъщата и процъхтяваща държава.

Нашата задача е неизменно и до край да продължаваме славните традиции на единодушие и сплотеност, което значи: партията вярва в народа, а народа абсолютно се доверява на партията, следва я и те заедно със силата на това пълно единство да запечатат на червения флаг на революцията серия от победи.

Всички ръководни работници, партийни и безпартийни труженици са длъжни, образувайки единно цяло да бъдат настоятелни другари, които по пътя на сонгунската революция да делят с нашата партия своите мисли и дуи, общата съдба и самозабравяйки се да се трудят за благото на Родината и народа. Следва да се устремят всички дела за съхраняване, отстояване и понататъшно укрепване на единодушието и сплотеността, да бъдат в кур с настроенията на народа, тясно да сплотяват широките маси около партията и да укрепват идейно-политическите позиции на нашата революция като монолит.

Военната сила е държавната сила. Всемерното укрепване на военната сила гарантира съществуването на могъщата и процъфтяваща държава, благополучието и щастието на народа. Наш дълг е с високо вдигнато знаме на великия сонгун неизменно да прилагаме огромни усилия за циментиране на военното могъщество за да защитим безопасността на родината и суверенитета на страната, да всесем своята част в съхраняването на регионалната стабилност и мира на Земята.

През тази година, година на 50-летие от издигнатия от великия Генералисимус Ким Ир Сен лозунг „Един против сто“ трябва да направим радикален прелом в развитието и укрепването на нашите революционни сили, в усъвършестване на подготовката за бой.

НА трябва да утвърди революционната система на ръководство на войските, да установи стоманена военна дисциплина и да придобие пълноценен облик на редовна армия – на най-могащата революционна армия. Необходимо е мощно да се разпалва пламъка на страстта към учения, както в годините на сраженията в планината Пекту, да изкове от всички воини смелчаци, готови да се сражават с противника по формулата „един против сто“, обладаващи способност за практични бойни действия, да ги дъжи в пълна боеготовност и ако противника се осмели пръв да открие огън по нашата свещенна родна земя безпощадно да го розгроми, унищожи и да завоюва победа във великата война за съединяването на Родината.

Офицерите и войниците на Корейските Народни Вътрешн Войски и бойците от Работническо-елското червено опълчение са длъжни по-динамично да водят бойна и политическа подготовка и мобилизационна готовност за защита на партията и вожда, Родината и народа за опазване на родната земя.

Пред отрасъла на отбранителната промишленост стои задачата да произвеждат повече съвременно въоръжение от наш образец, позволяващо да бъде реализирана военно-стратегическата мисъл на партията и с чест да изпълняват мисията на арсенала на могъщата пектусанска революционна армия.

Трябва да се придаде нов, по-мощен импулс на процеса на създаане на социалистическата цивилизована държава и да се открие нова ера за пълния разцвет на цивилизацията на ХХI век.

Могъщата и процъфтяваща социалистическа държава, която ние строим – това е  социалистическа цивилизована държава, в която всички хора, обладавайки висока култура, крепко здраве и благородна нравственост пълноценно се наслаждават на социалистически културен живот в най-цивилизовани условия и обстановка и цари прекрасен и здрав начин на живот.

Във всички сфери на културното строителство следва основателно да се претворяват в живот издигнатите от другаря Ким Чен Ир идеи, линии и курс за да издигнем просветата, здравеопазването, литературата, изкуството, спрта, моралът и всички други сфери на културата на висотите на напредничава и цивилизована могъща държава.

Необходимо е да се превърне град Пхенян в още по-величав и по-живописен град, както подобава на столицата на Корея, страната на чучхе и център на сонгунската култура. На всички, провинции, градове и села следва да се придаде облик на като се казва – социалистическа феерия, за населението да се създадат повече културно-битови съоръжения със съвременен стил, градини и паркови зони, за да могат нашите хора да се наслаждават с пълна сила на цивилизования живот на новата епоха.

За да можем през тази година да се сдобием решаващ прелом в строителството на могъщата и процъфтяваща социалистическа държава трябва коренно да подобрим идейната гледна точка, атмосферата и стила на работа на ръководителите.

Ръководителите следва с кимчениро-кимирсенски поглед върху народа винаги да бъдат на крак, да бяга и бягат, протривайки подметките на обувките си за благото на народа и освобождавайки се от всички черупки на строто мислене да се втурнат към обновяване на всички дела и чрез своя пример да надигнат масите и да посочат на отрядите си пътя напред. Това са истинските ръководтели от които се нуждае днес нашата партия. Те трябва самоотвержено да се трудят, високо носейки лозунга „Всичко за благото на народа, за всичко се опираме на народа!“. Те трябва с чутво на дълга за своето дело с жажда за работа и предприемчив подход към делото да се трудят с пълна сила, да издържат изпита на своята преданост в практически способности пред партията и народа.

Следва още повече да се усили бойната функция и роля на партийните организации.

Всяка една от парторганизациите е длъжна като политически щаб на съответното подразделение да установи ясен пренцеп в пресъздаването в живот на политиката на партията и внимателно да проведе организацонно-политическа работа за да може през тази година да се създадат прогрес и подем в работата на своите отрасли и институции. Парторганизациите са длъжни с майчино сърце да приемат всеки в своите обятия, топло да се грижат и да водят след себе и, за да може докрай да делят с партията своята съдба и да се трудят на своя пост с отговорност на възложеното дело.

Партийната работа трябва да се води по фронтови начин, както това е било през 70-те години и да съсредоточат всички нейни вектори за пълно въплътяване на кимченирския патриотизъм в практическата дейност.

Кимченирския патриотизъм е вечната душа и дъх на кимирсенската нация, движеща сила в строителството на богатата и могъща Родина. Парторганизациите са длъжни да помагат на всички ръковни работници, членова на партията и всички трудещи се за да мога та, свято пазейки в горящите си сърца духа на киченирския патриотизъм да проявяват цялата пълнота на патриотичния си устрем и самоотверженост в днешната свещенна борба за процъфтяването на социалистическото Отечество.

Дълга на обществените организации на трудещите се е да възпитават своите членове в съответствие със своите способности, за да могат всички те вдъхновенно да се заемат с генерно настъпление през тази година. Организациите на Съюза на младежите следва да помагат на юношите и девойките, за да могат всички те, следвайки партията, винаги да крачат енергично по пътя и да станат млади герои, прославящи епохата на великия подем с огънчето на своето творчество и дела.

Съединението на Родината – това е на-великата актуална национална задача, решението на която не търпи по-нататъшно отлагане, това е желание и завет на великите Генералисимуси.

Бащата на нацията, пътеводната звезда на обединението на Родината – великият Ким Ир Сен и великият Ким Чен Ир – повече от всички страдаха с душите си за страданията, преживявани заради разкола на нацията, през целия си живот полагаха огомни, титанически усилия за да принесат на нашиете съотечественици една обединена Родина и създадоха здрава основа за постигане на самостоятелно обединение на страната, за мир и процъфтяване.

Ние сме длъжни решително да защитаваме, пазим и прославяме заслугите на великите Генералисимуси в свещеното дело за обединение на родината и претворявайки в живота високите замисли на великите хора непременно да осъществим великото дело – делото на обединението на Родината, което е най-великото желание на нашата нация.

През тази година цялата нация трябва да сплоти своята общенационална политческа борба за обединението на страната и да създадат нова ситуация в делото на обединенето на Родината.

Главно за ликвидацията на разкола на страната и нейното обединение е да премахнем конфронтацията между Севера и Юга.

Както показват междукорейските отношения от отминалите години, противоборството между съотечествениците води след себе си само войни. Антиобединителните сили на Южна Корея трябва да се откажат от политиката на конфронтации със съотечествениците си и да застанат на пътя на помирението, сплотяването и обединяването а нацията.

Уважението и изпълнението на Съвместната декларация на Севера и Юга – това е основната предпоставка за развитие на междукорейските отношения и приближаване на деня на обединението на страната.

Всички съотечественици от север, Юг и чужбина са длъжни да водят активна борба за последователното изпълнение на Съвместната декларация от 4 октомври, явяваща се през новия век общонационална велика програма за обединението и основа на мира.

Въпросът за обединението на Родината требва да бъде решен с общи сили на нашата нация на самостоятелни начала.

Субект на обединението на Родината е цялата корейска нация. Ако цялата нация обедини своите сили, то на света няма да остане нищо неосъществимо. Цялата корейска нация на Север, Юг и в чужбина е длъжна, стоейки на позициите за приоритет на нацията и национална консолидация да подчини всичко на великия принцип на общенационалното дело – делото на обединението на родината и да се устреми с всички сили към него. Цялата корейска нация трябва решително да отхвърли господството и вмешателството на външни сили, агресивни и военно-подпалвачески акции и в никой случай да не допуска действия, препречвайки клони в колелото на делото на обединениетона нацията.

Каквито и трудности и изпитания и да се окажат по пътя на обединението на Родината, ние сплотени със силите на цялата нация непременно ще изградим на родната земя, разпростряла се на три хиляди ли единна, процъфтяваща и могъща държава.

Днес на международната сцена вмешателството и военно-агресивните акции на империалистите против суверенни държави поставят мира и безопасността на човечеството под заплаха. В частност азиатско-тихоокеанския регион, включвайки Корейския полуостров става най-опасния регион в света с горещи точки, в които съществува постоянно напрежение.

Все повече расте стремежа и желанието на човечеството да се бори против всички форми на господство и поробване и да живее самостоятелен живот. Ходът на историята към справедливост и самостоятелност никой не ще може да спре.

Днешната международна ситуация налага на нашата родина и занапред, както и преди, да върви по курса на самостоятелността с високо вдигнатото знаме на сонгун.

И занапред ние с идеалите на самостоятелността, мира и дружбата ще прилагаме активни усилия за да разширяваме и развиваме отношенията на дружба и сътрудничество с различни страни по света, които уважават суверенитета на нашата страна и дружелюбно се отнасят към нас и да съхраняваме мира и стабилността в региона и да осъществеваме самостоятелност във всчки страни по света.

През новата година пред нас е открит още по-светъл и широк хоризонт и на пътя на развитието на нашия народ винаги ще ни съпровождат само победата и славата.

Нека всички, високо вдигайки знамето на кимиресинзма и кимчениризма и тясно сплотявайки се около партията, настойчиво да се борят за преумножаване на богатствата и могъществото на нашата страна, нашата Родина, за нейното процъфтяване!

 


 

신        년        사

 

친애하는 동지들!

영용한 인민군장병들과 사랑하는 온 나라 전체 인민들!

그리운 동포형제 여러분!

우리는 조국력사에 특기할 사변들로 빛나게 아로새겨진 2012년을 보내고 원대한 포부와 최후승리에 대한 신심에 넘쳐 새해 2013년을 맞이합니다.

나는 먼저 전체 인민군장병들과 인민들의 한결같은 경모의 마음을 담아 민족의 어버이이시며 주체의 영원한 태양이신 위대한 김일성동지와 김정일동지께 가장 숭고한 경의와 새해의 인사를 삼가 드립니다.

나는 당의 두리에 굳게 뭉쳐 조국의 부강번영을 위하여 헌신적으로 투쟁하고있는 인민군장병들과 인민들에게 새해의 따뜻한 인사를 드리며 온 나라 모든 가정들에 화목과 더 큰 행복이 있기를 진심으로 축원합니다.

나는 또한 조국통일과 민족번영에 대한 열망과 기대속에 새해를 맞이하고있는 남녘겨레들과 해외동포들 그리고 정의와 평화를 사랑하는 세계 진보적인민들과 외국의 벗들에게 새해의 인사를 보냅니다.

지난해는 위대한 대원수님들을 우리 혁명의 영원한 수령으로 높이 모시고 당의 령도밑에 주체혁명위업을 빛나게 계승완성해나갈수 있는 확고한 담보를 마련한 력사적인 해였습니다.

김일성동지와  김정일동 지는  우리  인민이  수천년력사에서  처음으로  맞이하고  높이  모신 위대한 수령이시며 백두산대국의 영원한 영상이시고 모든 승리와 영광의 기치이십니다. 우리는 지난해에 위대한 수령님 탄생 100돐을 민족최대의 명절로 성대히 경축하고 주체조선의 100년사를 긍지높이 총화하였으며 김정일동지를 우리 당과 인민의 영원한 수령으로 높이 모시고 수령영생위업을 실현함으로써 김일성김정일주의기치따라 새로운 주체100년대를 주체혁명위업완성을 위한 승리와 영광의 년대로 빛내여나갈수 있게 되였습니다.

우리 군대와 인민은 하늘처럼 믿고 따르던 장군님을 너무도 뜻밖에 잃고 피눈물속에 2012년을 맞이하였지만 위대한 김정일동 지는 영원히 우리와 함께 계신다는 철석의 신념을 가슴깊이 간직하고 당을 따라 결연히 일떠섰으며 당의 령도를 한마음한뜻으로 받들었습니다. 인민군장병들과 인민들은 백옥같은 충정과 숭고한 도덕의리심, 온갖 지성을 다 바쳐 금수산태양궁전을 주체의 최고성지로 가장 숭엄하게 꾸리고 만수대언덕과 여러 단위에 대원수님들의 동상을 정중히 모시였습니다.

인 민군장병들과 인민들은 우리 당을 끝없이 신뢰하고 따르면서 당과 한피줄을 잇고 심장의 박동을 맞추며 언제나 생사고락을 함께 하였습니다. 온 나라의 깊은 관심속에 진행된 중요정치행사들과 지난해에 우리가 맞고 보낸 날과 달들은 당과 군대와 인민의 불패의 일심단결이 끊을래야 끊을수 없는 혈연적뉴대로 다져진 감동깊은 나날이였습니다.

지난해에 우리 군대와 인민은 위대한 장군님의 구상과 유훈을 실현하기 위한 총공격전을 벌려 조국청사에 찬연히 빛날 력사적승리를 이룩하였습니다.

우 리의 미더운 과학자, 기술자들은 인공지구위성 《광명성―3》호 2호기를 성과적으로 발사하여 위대한 장군님의 유훈을 빛나게 관철하고 주체조선의 우주과학기술과 종합적국력을 힘있게 과시하였습니다. 100% 우리의 힘과 기술, 지혜로 과학기술위성제작과 발사에 성공한것은 태양민족의 존엄과 영예를 최상의 경지에 올려세운 대경사이며 천만군민에게 필승의 신심과 용기를 북돋아주고 조선은 결심하면 한다는것을 뚜렷이 보여준 특대사변이였습니다.

우 리의 혁명무력은 위대한 수령님 탄생 100돐경축 열병식을 통하여 사상과 신념이 투철하고 그 어떤 강적도 타승할수 있는 우리 식의 현대적무장장비를 갖춘 백두산혁명강군의 무진막강한 위력을 시위하였으며 적들의 끊임없는 전쟁도발책동과 반공화국모략소동을 걸음마다 단호히 짓부시고 조국의 안전을 믿음직하게 수호하였습니다. 인민군장병들과 인민내무군장병들은 단숨에의 기상으로 강성국가건설의 주요전구마다에서 진격의 돌파구를 열고 인민의 행복을 위한 좋은 일을 많이 하여 당과 인민의 믿음과 기대에 훌륭히 보답하였습니다.

지난해에 복잡하고 첨예한 정세와 련이어 들이닥친 혹심한 자연재해속에서도 우리 군대와 인민은 견인불발의 의지와 백절불굴의 투쟁으로 사회주의강성국가건설과 인민생활향상에서 커다란 전진을 이룩하였습니다.

우 리는 희천발전소와 단천항을 완공한것을 비롯하여 주체화, 현대화가 실현된 수많은 공장, 기업소들을 일떠세우고 기간공업부문의 중요생산기지들을 현대과학기술에 기초하여 훌륭히 개건함으로써 우리 경제의 물질기술적토대를 튼튼히 다지였습니다.

인민군장병들과 인민들의 앙양된 애국적열의에 떠받들려 평양시에 창전거리와 릉라인민유원지를 비롯한 기념비적창조물들이 일떠서고 전국도처에 인민들의 복리증진을 위한 문화시설들이 수많이 꾸려져 조국의 면모가 더욱 일신되였습니다.

지 난해에 전반적12년제의무교육을 실시할데 대한 법령에 의하여 우월한 사회주의교육제도가 한층 강화되고 우리의 체육인들은 국제경기들에서 훌륭한 성과를 거두어 조국의 영예를 떨치였으며 혁명적예술인들은 참신하고 진취적인 예술활동을 벌려 사회에 약동하는 기상을 펼치고 인민들의 투쟁을 적극 고무추동하였습니다.

지 난해에 혁명투쟁과 건설사업에서 빛나는 승리를 이룩할수 있은것은 위대한 장군님께서 부강조국건설의 휘황한 설계도를 펼쳐주시고 튼튼한 토대를 마련하여주시였기때문입니다. 지난해의 자랑찬 성과는 위대한 장군님의 원대한 구상과 유훈을 현실로 꽃피워 김일성, 김정일조선을 세계에 떨치려는 우리 당의 확고한 결심과 정확한 령도, 당에 끝없이 충실한 인민군장병들과 인민들의 고결한 충정과 애국헌신이 안아온 고귀한 결실입니다.

나는 당의 전투적호소를 높이 받들고 새로운 주체100년대의 첫해를 위대한 승리로 빛내인 전체 인민군장병들과 인민들에게 뜨거운 감사를 드립니다.

동지들!

새해 2013년은 김일성, 김정일조선의 새로운 100년대의 진군길에서 사회주의강성국가건설의 전환적국면을 열어나갈 거창한 창조와 변혁의 해입니다.

전체 인민들과 인민군장병들은 승리자의 높은 긍지와 밝은 앞날에 대한 신심드높이 강성국가건설을 위한 장엄한 진군에 힘차게 떨쳐나서야 하겠습니다.

우리 당과 인민이 나아갈 불변의 진로는 오직 주체의 한길이며 우리 혁명의 백전백승의 기치는 위대한 김일성김정일주의입니다. 우리는 김일성김정일주 의기치를 높이 들고 자주의 길, 선군의 길, 사회주의길을 따라 끝까지 곧바로 나아가야 합니다. 우리 당은 세상에서 제일 훌륭한 우리 인민에게 의거하여 우리 식, 위대한 장군님식으로 이 땅우에 사회주의강성국가, 천하제일강국을 보란듯이 일떠세울것입니다.

올해에 우리는 영광스러운 우리 조국 조선민주주의인민공화국창건 65돐과 위대한 조국해방전쟁승리 60돐을 맞이하게 됩니다.

반 만년 우리 민족사에 처음으로 진정한 인민의 국가를 세우시고 자주, 자립, 자위의 사회주의강국으로 전변시켜주신 대원수님들의 불멸의 건국업적이 있고 탁월한 전략전술과 현명한 령도로 조국해방전쟁의 빛나는 승리를 안아오신 수령님의 위대한 전승업적이 있어 우리 인민의 존엄높고 영광스러운 오늘이 있으며 무궁번영할 우리 조국의 밝은 미래가 펼쳐져있습니다.

우리는 뜻깊은 올해에 위대한 대원수님들의 불멸의 업적을 더욱 빛내이며 사회주의강성국가건설과 조국통일위업수행에로 줄기차게 이어나가야 합니다.

경제강국건설은  오늘  사회주의강성국가건설위업수행에서  전면에  나서는  가장  중요한 과업입니다.

우 리는 경제건설에서 이미 이룩한 성과를 더욱 공고발전시켜 우리 나라를 새 세기 경제강국의 지위에 당당히 올려세우고 우리 인민들을 세상에 부럼없이 잘살게 하기 위하여 한생을 다 바쳐오신 위대한 장군님의 념원을 현실로 꽃피워야 합니다.

주체적인 실용위성을 제작발사하여 선군조선의 존엄과 위용을 떨친 그 기세로 전당, 전국, 전민이 총동원되여 올해에 경제강국건설과 인민생활향상에서 결정적전환을 일으켜야 하겠습니다.

《우주를 정복한 그 정신, 그 기백으로 경제강국건설의 전환적국면을 열어나가자!》, 이것이 올해에 우리 당과 인민이 들고나가야 할 투쟁구호입니다.

인민경제 모든 부문, 모든 단위에서 당의 전투적구호를 높이 받들고 생산적앙양을 일으키기 위한 총돌격전을 힘차게 벌려야 하겠습니다.

올해 모든 경제사업은 이미 마련된 자립적민족경제의 토대를 더욱 튼튼히 하고 잘 활용하여 생산을 적극 늘이며 인민생활을 안정향상시키기 위한 투쟁으로 일관되여야 합니다.

인 민경제 선행부문과 기초공업부문을 추켜세우기 위한 결정적인 대책을 세워 석탄, 전력, 금속, 철도운수부문을 확고히 앞세우고 경제강국건설의 도약대를 튼튼히 다져야 합니다. 특히 석탄, 금속공업부문에서 혁신을 일으켜 나라의 전반적경제를 활성화하도록 하여야 합니다.

경제건설의 성과는 인민생활에서 나타나야 합니다. 인민생활과 직결되여있는 부문과 단위들을 추켜세우고 생산을 늘이는데 큰 힘을 넣어 인민들에게 생활상혜택이 더 많이 차례지게 하여야 하겠습니다.

농 업과 경공업은 여전히 올해 경제건설의 주공전선입니다. 농사에 국가적인 힘을 집중하고 농업생산의 과학화, 집약화수준을 높여 올해 알곡생산목표를 반드시 점령하며 경공업공장들에 대한 원료, 자재보장대책을 철저히 세워 질좋은 인민소비품들을 더 많이 생산하여야 합니다.

축 산과 수산, 과수부문을 결정적으로 추켜세워 인민들의 식생활을 개선하고 더욱 풍족하게 하여야 합니다. 당의 부름을 받들고 세포등판개간전투장으로 용약 달려간 인민군군인들과 돌격대원들은 올해전투에서 새로운 기적과 영웅적위훈을 창조하여 당의 대자연개조구상을 앞당겨 실현할수 있는 확고한 전망을 열어놓아야 하겠습니다.

위대한 장군님께서 초강도강행군길을 걸으시며 인민생활향상을 위하여 애써 마련해놓으신 현대적인 공장들과 생산기지들에서 생산을 늘이기 위한 투쟁을 힘있게 벌려 장군님의 숭고한 사랑이 그대로 인민들에게 가닿도록 하여야 합니다.

인민경제 모든 부문, 모든 단위들에서 사회주의증산경쟁을 힘있게 벌려 생산을 활성화하고 올해 인민경제계획을 어김없이 수행하여야 합니다.

새 세기 산업혁명의 불길을 세차게 지펴올려 과학기술의 힘으로 경제강국건설의 전환적국면을 열어놓아야 하겠습니다.

새 세기 산업혁명은 본질에 있어서 과학기술혁명이며 첨단돌파에 경제강국건설의 지름길이 있습니다. 우주를 정복한 위성과학자들처럼 최첨단돌파전을 힘있게 벌려 나라의 전반적과학기술을 하루빨리 세계적수준에 올려세워야 합니다. 인민경제 모든 부문에서 과학기술발전에 선차적인 힘을 넣고 과학기술과 생산을 밀착시켜 우리의 자원과 기술로 생산을 늘이며 나아가서 설비와 생산공정의 CNC화, 무인화를 적극 실현하여야 합니다.

현실발전의 요구에 맞게 경제지도와 관리를 개선하여야 합니다.

인 민경제 모든 부문에서 온갖 예비와 가능성을 최대한 동원하여 생산적앙양을 일으키기 위한 경제작전과 지휘를 짜고들며 현행계획과 전망적인 단계별 발전전략을 과학적으로 세우고 그대로 완강하게 집행해나가야 합니다. 우리는 우리 식 사회주의경제제도를 확고히 고수하고 근로인민대중이 생산활동에서 주인으로서의 책임과 역할을 다하도록 하는 원칙에서 경제관리방법을 끊임없이 개선하고 완성해나가며 여러 단위에서 창조된 좋은 경험들을 널리 일반화하도록 하여야 하겠습니다.

우리의 정치군사적위력을 백방으로 강화하는데 계속 큰 힘을 넣어야 하겠습니다.

당의 두리에 굳게 뭉친 천만군민의 일심단결은 우리의 최강의 무기이며 사회주의강성국가건설의 위력한 추진력입니다.

우리는 당은 인민을 믿고 인민은 당을 절대적으로 신뢰하고 따르는 혼연일체의 위력으로 혁명의 붉은기폭에 승리만을 아로새겨온 일심단결의 자랑스러운 전통을 끝까지 변함없이 이어나가야 합니다.

모 든 일군들과 당원들과 근로자들은 선군혁명의 한길에서 우리 당과 사상과 뜻을 같이하고 생사고락을 함께 하며 조국과 인민을 위해 헌신하는 진정한 동지가 되고 일심동체가 되여야 합니다. 모든 사업을 일심단결을 옹호고수하고 더욱 강화하는데로 지향시키며 민심을 잘 알고 광범한  군중을  당의  두리에  튼튼히  묶어세워  우리 혁명의 정치사상진지를 반석같이 다져나가야 합니다.

군 력이자 국력이며 군력을 백방으로 강화하는 길에 강성국가도 있고 인민의 안녕과 행복도 있습니다. 우리는 위대한 선군의 기치를 높이 들고 군력강화에 계속 큰 힘을 넣어 조국의 안전과 나라의  자주권을  믿음직하게  지키며  지역의  안정과  세계의  평화를 수호하는데 기여하여야 합니다.

위대한 김일성대원수님께서 《일당백》구호를 제시하신 50돐이 되는 올해에 우리 혁명무력의 강화발전과 싸움준비완성에서 일대 전환을 일으켜야 하겠습니다.

인 민군대에서는 혁명적령군체계와 군풍을 확고히 세우고 강철같은 군기를 확립하며 최정예혁명강군의 정규화적면모를 더욱 철저히 갖추어야 합니다. 백두산훈련열풍을 세차게 일으켜 모든 군인들을 실전능력을 갖춘 일당백의 싸움군으로 키우고 고도의 격동상태를 유지하여 침략자들이 감히 신성한 우리 조국강토에 선불질을 한다면 무자비하게 격멸소탕하고 조국통일대전의 승리를 이룩하도록 하여야 하겠습니다.

조선인민내무군  장병들과  로농적위군  대원들은  전투정치훈련을  더욱 강화하며 당과 수령, 조국과 인민을 보위하고 자기 향토를 사수할 만단의 전투동원태세를 갖추어야 합니다.

국방공업부문에서는 당의 군사전략사상을 실현해나갈수 있는 우리 식의 첨단무장장비들을 더 많이 만들어 백두산혁명강군의 병기창으로서의 사명을 다하여야 합니다.

사회주의문명국건설에 더욱 박차를 가하여 21세기의 새로운 문명개화기를 활짝 열어놓아야 하겠습니다.

우 리가 건설하는 사회주의강성국가는 전체 인민이 높은 문화지식과 건강한 체력, 고상한 도덕품성을 지니고 가장 문명한 조건과 환경에서 사회주의문화생활을 마음껏 누리며 온 사회에 아름답고 건전한 생활기풍이 차넘치는 사회주의문명국입니다.

문화건설의 모든 부문에서 위대한 장군님께서 제시하신 사상과 로선, 방침을 철저히 관철하여 교육, 보건, 문학예술, 체육, 도덕을 비롯한 모든 문화분야를 선진적인 문명강국의 높이에 올려세워야 합니다.

평 양시를 주체조선의 수도, 선군문화의 중심지답게 더욱 웅장하고 풍치수려한 도시로 만들며 모든 도, 시, 군들에서 거리와 마을, 조국산천을 사회주의선경으로 꾸리고 인민들을 위한 현대적인 문화후생시설과 공원, 유원지들을 더 많이 건설하여 우리 인민들이 새시대의 문명한 생활을 마음껏 누리도록 하여야 합니다.

올해 사회주의강성국가건설에서 결정적전환을 가져오기 위하여서는 일군들의 사상관점과 사업기풍, 일본새를 근본적으로 개선하여야 합니다.

수 령님식, 장군님식인민관을 지니고 인민을 위하여 발이 닳도록 뛰고 또 뛰며 낡은 사고방식과 틀에서 벗어나 모든 사업을 끊임없이 혁신하고 대중을 불러일으켜 대오의 진격로를 열어나가는 일군이 바로 오늘 우리 당이 요구하는 참된 일군입니다. 일군들은 《모든것을 인민을 위하여, 모든것을 인민대중에게 의거하여!》라는 구호를 높이 들고 헌신적으로 투쟁하여야 합니다. 일군들은 자기 사업에 대한 높은 책임감과 일욕심, 진취적인 사업태도를 가지고 최대의 마력을 내야 하며 당과 인민앞에 자기의 충실성과 실천력을 평가받아야 합니다.

당조직들의 전투적기능과 역할을 더욱 높여야 하겠습니다.

모 든 당조직들은 해당 단위의 정치적참모부로서 당정책관철에서 정책적대를 바로세우고 조직정치사업을 짜고들어 올해 자기 부문, 자기 단위 사업에서 혁신적앙양이 일어나도록 하여야 합니다. 당조직들은 어머니다운 심정으로 모든 사람들을 품에 안아 따뜻이 보살펴주고 이끌어주어 그들이 당과 끝까지 운명을 같이하며 자기 초소에서 맡은 일을 책임적으로 해나가도록 하여야 합니다.

당사업을 1970년대처럼 화선식으로 전환시키고 김정일애국주의를 실천활동에 철저히 구현하도록 하는데 당사업의 화력을 집중하여야 하겠습니다.

김정일애국주의는 김일성민족의 영원한 넋이고 숨결이며 부강조국건설의 원동력입니다. 당조직들은 모든 일군들과 당원들과 근로자들이 김정일애국주의를 피끓는 심장에 소중히 간직하고 사회주의조국의 륭성번영을 위한 오늘의 성스러운 투쟁에서 애국적열의와 헌신성을 높이 발휘해나가도록 하여야 합니다.

근 로단체조직들은 자기 조직의 특성에 맞게 동맹원들에 대한 교양사업을 실속있게 벌려 모든 동맹원들을 올해의 총돌격전에로 힘있게 불러일으켜야 합니다. 청년동맹조직들은 모든 청년들이 당을 따라 언제나 곧바로, 힘차게 나아가며 창조와 위훈으로 대고조시대를 빛내이는 청년영웅이 되도록 하여야 합니다.

조국통일은 더는 미룰수 없는 민족최대의 절박한 과제이며 위대한 대원수님들의 필생의 념원이고 유훈입니다.

민족의 어버이이시며 조국통일의 구성이신 위대한 김일성동지와 김정일동지께서는 민족분렬의 고통을 누구보다 가슴아파하시며 우리 겨레에게 통일된 조국을 안겨주기 위해 한평생 온갖 로고와 심혈을 다 바치시여 나라의 자주적통일과 평화번영을 위한 튼튼한 토대를 마련해주시였습니다.

우리는 위대한 대원수님들께서 조국통일성업에 쌓아올리신 불멸의 업적을 견결히 옹호고수하고 빛내여나가며 절세위인들의 숭고한 뜻을 받들어 민족최대의 숙원인 조국통일의 력사적위업을 반드시 실현하여야 합니다.

올해에 온 민족이 단합하여 거족적인 통일애국투쟁으로 조국통일의 새로운 국면을 열어놓아야 합니다.

나라의 분렬을 종식시키고 통일을 이룩하는데서 나서는 중요한 문제는 북과 남사이의 대결상태를 해소하는것입니다.

지나온 북남관계가 보여주는바와 같이 동족대결로 초래될것은 전쟁뿐입니다. 남조선의 반통일세력은 동족대결정책을 버리고 민족의 화해와 단합, 통일의 길로 나와야 할것입니다.

북남공동선언을 존중하고 리행하는것은 북남관계를 전진시키고 통일을 앞당기기 위한 근본전제입니다.

북과 남, 해외의 온 겨레는 새 세기 민족공동의 통일대강이며 평화번영의 리정표인 6. 15공동선언과 10. 4선언을 철저히 리행하기 위한 투쟁을 적극 벌려나가야 할것입니다.

조국통일문제는 우리 민족끼리 힘을 합쳐 자주적으로 풀어나가야 합니다.

조 국통일의 주체는 전체 조선민족이며 온 민족이 힘을 합치면 이 세상 못해낼 일이 없습니다. 북과 남, 해외의 전체 조선민족은 민족우선, 민족중시, 민족단합의 립장에 서서 전민족적위업인 조국통일의 대의에 모든것을 복종시키고 지향시켜나가야 합니다. 전체 조선민족은 외세의 지배와 간섭, 침략과 전쟁책동을 단호히 반대배격하며 조국통일을 방해하는 그 어떤 행위도 절대로 허용하지 말아야 합니다.

우리는 조국통일의 앞길에 그 어떤 시련과 난관이 가로놓인다 하여도 온 민족의 단합된 힘으로 삼천리강토우에 통일되고 번영하는 강성국가를 기어이 일떠세우고야말것입니다.

오 늘 국제무대에서는 주권국가들에 대한 제국주의자들의 간섭과 군사적침략책동으로 하여 인류의 평화와 안전에 엄중한 위험이 조성되고있으며 특히 조선반도를 포함한 아시아태평양지역은 항시적인 긴장이 떠도는 세계최대의 열점지역으로 되고있습니다.

온갖 지배와 예속을 반대하고 자주적으로 살려는 인류의 지향과 념원은 더욱 강렬해지고있으며 자주와 정의의 길로 나아가는 력사의 흐름은 그 누구도 막을수 없습니다.

오늘의 국제정세는 우리 공화국이 지난날과 마찬가지로 선군의 기치를 높이 들고 자주의 길로 나아갈것을 요구하고있습니다.

우 리는 앞으로도 자주, 평화, 친선의 리념밑에 우리 나라의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 세계 여러 나라들과의 친선협조관계를 확대발전시키며 지역의 평화와 안정을 수호하고 세계의 자주화를 실현하기 위하여 적극 노력할것입니다.

새해에 우리앞에는 더 밝고 광활한 전망이 펼쳐져있으며 우리 인민이 나아가는 앞길에는 언제나 승리와 영광만이 있을것입니다.

모두다 김일성김정일주의기치를 높이 들고 당의 두리에 굳게 뭉쳐 내 나라, 내 조국의 부강번영을 위하여 힘차게 싸워나갑시다.

 

 

 

 
 
 

ОСТАНАЛОТО ОТ РАЗДЕЛА ...

 • Май 05, 2016

  Притча за толерантността

  Веднъж в червата на един човек глистите решили да се съберат на политически симпозиум. Първи заговорил детският глист. Той заявил на високото събрание, че прогресът няма как да бъде върнат назад и вече са минало тъмните времена, в които с глистите са се борили жестоко и безчовечно. Също така обявил че е време окончателно да се приключи с дискриминацията на глистите в организма. Защото глобализационните процеси изискват развитие на толерантността. След това думата взела тенията. Тя изнесла доклад по историята на въпроса. Разказала, как някога съществували златни времена, в които за глистите никой не знаел нищо, та камо ли да се борил с тях тогава. Но после дошло смутно и тъмно време, когато глистите били открити и започнали верломно да ги тровят. Но днес никой не смее да постави под…
  110
 • Май 01, 2016

  ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ от Негово Високопреосвещенство Видински митрополит ДОМЕТИАН

  „Пристъпете, приемете светлина от незалязващата светлина и прославете Христа възкръснал от мъртвите!“ (Из Пасхалната утреня) ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Възлюбени в Господа братя и сестри, В ранното утро на Великия ден сладкогласният звън на църковните камбани отново ни прави съпричастни на неизтощимата Пасхална радост, която като истинска духовна пролет изпълва с красотата и силата си душите на жадуващите за обновен духовен живот по цялата земя. В едно с разцъфналата Природа, с неизказана радост празнуваме светлото Възкресение Христово – празник на живота, Мира и радостта! Христовото Възкресение, което днес така тържествено светата Църква празнува, е славно и велико, единствено и неповторимо по рода си събитие в цялата човешка история. То е най-дълбоката и непоклатима основа на нашата православна…
  24
 • Април 10, 2016

  «Звездни братя»

  «Поехали!» - първата дума, която чуват звездите! На 10 април 1979 г., България става шестата страна, изпратила човек в Космоса, след СССР, САЩ, Чехословакия, Полша и ГДР. На 10 април в 20,34 часа московско време от космодрума в Байконур е изстрелян космическият кораб "Союз-33", пилотиран от летеца-космонавт на СССР Николай Рукавишников и българския космонавт изследовател майор Георги Иванов. Един интересен спомен от това епохално събитие е плочата „Звездни братя“, издадена от „Балкантон“ в чест на първия български космонавт. В първата част от документалната композиция се съдържат документални записи от българските радиостанции, както и такива от мястото на старта и от Космоса. Втората част разказва за историята на космонавтиката, мечтите на човечеството да достигне небето, която също…
  198
 • Март 23, 2016

  Прав им път на емигрантите!

  Много е модерно да се жали за огромното количество българи, напуснали родината си и потърсили щастието си зад граница. Безспирно се публикуват тъжни статистики и социологически обобщения - кои прослойки Държавата е прогонила. То не бяха прокудени младите специалисти, то не бяха старите специалисти, отишли да изкарват в пъти повече, отколкото трудът им се оценява у нас. Да не говорим за оная многомилионна тълпа, отишли да мият чужди кенефи, чинии, задници на немощни старци, защото някъде си еди-къде си, това е по-добре платено или дори и да не е, други, незнайни държави са по-добре уредени от нашата...Сигурно е така! Сигурно някъде по света има по-високи заплати, по-висок жизнен стандарт, по-добри социални помощи. Само че, тези благинки не са се пръкнали ей така от нищото. За да ги има…
  77
 • Март 10, 2016

  „Изнасилват ви? - Ами не излизайте по късно!“ – из осмомартенските подаръци за шведките и други подобни.

  Полицията на шведското градче Йостерсунд, обезпокоена от нарасналите в последно време нападения над жени, посъветвала шведките да се погрижат за личния си транспорт, да ходят на групички, а най-добре даже да не излизат на улицата по тъмно без съпровождение на лица от мъжки пол. Според данните на местното полицейско управление, от 20 февруари насам са подадени шест заявления за насилие (побои и изнасилвания) по отношение на жени, в това число и към десетгодишно момиче само в центъра на града. Както съобщава началника на местната полиция Стефен Йеранд на пресконференция, направена в Йостерсунд, тази тревожна тенденция вълнува представителите на правозащитните органи, загрижени за безопасността на жените. Само дето вместо да накарат лошите герои в този сериал да престанат да извършват…
  76
 • Февруари 07, 2016

  Съобщение на Държавното управление по усвояване на космоса на КНДР

  Държавното управление по усвояване на космоса на КНДР съобщава, че на 7 февруари 2016 година по петилетния план и плана за 2016 година за усвояване на космоса от страната, успешно бе изстрелян новоразработения и изследван спътник за наблюдение на Земята „Кванмьонсон-4“ в околоземна орбита. Ракетата-носител „Кванмьонсон“ е изстреляна в 9 ч. на 7 февруари 105 година от чучхе (2016) от Сохеския космодрум до Чхолсан, провинция Северен Пхьонян и след 9 мин. и 46 сек., тоест в 9 ч. 09 мин. 46сек., точно изведе спътника „Кванмьонсон-4“ в зададената орбита. Спътникът се върти около Земята по полярна орбита под ъгъл от 97, 4 градуса със своите орбитални модули – минимална отдалеченост от Земята от 494,6 км., максимална – 500 км. Цикъл на въртене в орбита около Земята – 94 мин. 24 сек. На борда на…
  60
 • Февруари 01, 2016

  Овцелюбите са във Франция: овците стават също жертва на содомия и извращения (снимки) Вероятно няма да пропуснат и козите…

  В началото на месеца близо до френския град Перпинян местни жители откриват няколко овце, станали жертва на варварско сексуално насилие. „Правосъдие за тях няма. Как са могли да направят това? Вижте какво са направили с тях?“ Местната жителка г-жа Cinca не може да сдържи сълзите си, връщайки се на мястото, на което тя е открила следите от гнусната сцена на зоофилия. Както всеки ден, тя излиза с мъжа си за да разходи кучетата си в околностите на града. Малко след като са излезли тя забелязва нещо странно на полето. „Запитах мъжа си дали вижда това, което виждам и аз, той отговори че не забелязва нищо, когато се доближих открих шокиращата гледка“. „Видях ужаса“
  131
 • Януари 15, 2016

  Сбогом, Германия?

  Европа е в паника. Европа е в ужас. Европа стене. Преселниците и жертви на пожарите в северна Африка, които до вчера преплуваха морето в разни черупки и потъваха по крайбрежията, а измъквайки се на брега, умоляваха европейците за кършей сух хляб, днес щурмуват границите, късат бодливата тел и замерят полицията с коктейли „Молотов“. А на новогодишния празник сътвориха в Германия истински погроми – лов за момичета и млади жени. Хващаха, разсъбличаха, насилваха. „Какво се случва – питат европейските моралисти – как могат тези хора, на които ние, европейците, дадохме толкова много, да забравят за топлотата ни към тях, как могат да не оценяват нашето милосърдие, толерантност?“ Въпросните мечтатели и моралисти не разбират психотипа на хората, дошли в Европа от Северна Африка. Те дойдоха, но…
  95
 • Януари 15, 2016

  Ново двайсе: Развратните финландки плащали за секс на непълнолетни арабски бежанци!

  Финландските жени влизали в интимни връзки с непълнолетни бежанци за пари. За това съобщава Fontanka.fi, позовавайки се на таблоида Ilta-Sanomat. Случаите на секс за пари с търсещите убежище, неневършили 18 години са били зафиксирани в Хелзинки около новогодишните празници. Почти всички те са се случвали в района на железопътната гара на финландската столица. Финландки на възраст от 30 до 40 години предлагали малко пари на бежанците за интимни отношения – около 20 евро. Тези факти са оповестени от фонда Helsingin Diakonissalaitos.
  102
 • Януари 10, 2016

  Платена русофобия – кой води „хибридна война“?

  Статията е взета назаем от Alter Information - независимото издание на антиглобалистите в България. Холандия стана поредната държава, която ще отделя държавни средства, тоест пари от джоба на данъкоплатците, за да наема журналисти, които да се специализират специално в това да пишат срещу Русия Министерството на външните работи на Холандия обяви официално, че програмата ще стартира в най-скоро време като първоначално ще бъдат отделени €1,3 млн.евро. С тези пари ще бъдат наети журналисти, чиято единствена работа, в медиите, в които работят, ще бъде да пишат против Русия и нейното управление. Официалната цел на програмата е добре познатото „финансиране на независими медии и журналисти“. Подобна обща програма решиха да инициират по-рано заедно Швеция, Великобритания, Германия и др., които ще…
  98
 • Януари 08, 2016

  Новите европейски правила за поведение на жените не помагат: бежанците продължават да изнасилват Европа.

  Напълно естествено миграционната криза в Европа няма да донесе каквито и да било положителни резултати за страните от Евросъюза, което разбира се не може да се каже за проблемите. Те са станали вече над всичко останало, при това става дума и за истинска епидемия. Твърдението,че бежанците от Сирия и други страни от Близкия Изток като цяло са склонни към извършване на сексуални престъпления от сексуален характер, става един от главните лозунги на противниците на приемането на още бежанци в Стария свят. Което е и разбираемо, то какво ли може да се очаква, след като преобладаващото мнозинство от т.нар. „бежанци“ са част от култура, която не е основана на джендърното равенство, и в която жените всъщност са собственост на мъжете, и напълно естествено е те да бъдат „имани“ при всяка първична…
  101
 • Януари 02, 2016

  Новогодишно обръщение на Първия секретар на КНДР Маршал Ким Чен Ун

  Скъпи другари! Изпълнени с чувството на гордост и достойнството на победители, поставили ярка следа в историята на славната Трудова партия на Корея и на нашата Родина, посрещаме Новата 2016 година. Разрешете ми в знак на изразяване на пламенната преданост на целия народ, на всички военнослужещи от Народната Армия да отдам най-висока чест и да изпратя новогодишен привет на великия Ким Ир Сен и на великия Ким Чен Ир – имидж на социалистическа Корея и Сълнца на Чучхе. Позволете ми да изпратя новогодишен поздрав на всички народноармейци, всички хора на страната, които с непоклатимо убеждение неизменно вървят заедно с партията по пътя на чучхе и самоотвержено се борят за ръста на богатството и могъществото на социалистическото Отечество, нейното процъфтяване. Искам всяко семейство да се…
  135
 • Януари 01, 2016

  Поздрав на Главата на Чеченската Република, Героя на Русия Рамзан Кадиров за Новата 2016 година

  Скъпи съотечественици! Поздравявам ви с Честита Нова Година! Нелека се оказа за всички нас отминаващата 2015 година. И въпреки това те се запомни с много ярки събития. Въпреки приетите от Запада и САЩ санкции против нашата страна, ние успяхме да постигнем главното – устояхме на икономическата блокада и доказахме на целия свят, че да се разговаря с Русия от позицията на силата е безполезна работа. За това време ние станахме още по-силни и сплотени около нашия национален лидер, Президента на Руската Федерация Владимир Путин. Чеченската Република посреща настъпващата година с добри социално-икономически показатели. Постигнати са забележими успехи в промишлеността, селското стопанство, строителството. Расте инвестиционната привлекателност на региона. Радват ни достижения на културата,…
  61
 • Януари 01, 2016

  Новогодишно обръщение на Главата на Донецката Народна Република Александър Захарченко

  Скъпи земляци, граждани на Донецката Народна Република!
  78
 • Декември 31, 2015

  Новогодишно слово на председателя на КНР Си Дзинпин

  „Другари и приятели, дами и господа, След няколко часа ще настъпи Нова година. Ще се сбогуваме с 2015 и ще посрещнем новата 2016-та. В този момент бих искал да отправя новогодишни поздравления към китайския народ, нашите сънародниците от Хонконг, Макао, Тайван и от чужбина, както и към хората от целия свят.
  61
 • Декември 27, 2015

  За страхливите европейци: Изнасилваха ме бежанци, а мъжът ми пищеше истерично и сe опитваше да звънне на полицията

  Въпреки опитите на Европа да контролира ситуацията с бежанците от страните от Близкия Изток, полицията, а и самите европейци са принудени да признаят – Европа се дави във вълна от престъпления и жестоки изнасилвания на местните жителки. При това журналистите, полицаите и самите европейки са потресени от факта, че техните приятели, любовници, колеги и даже мъже се боят да ги защитят от осатанелите насилници. „В Европа расте числото на изнасилванията и кражбите, извършени от бежанци. Само във Финландия полицията разследва десетки дела за изнасилвания на гражданки на страната. Във всички дела в качеството на заподозрени за извършените нападения главни действащи лица са мигрантите“ – съобщава пресата. Всичко това става все по-близо до нашите граници. И преди медиите съобщаваха за редица…
  394
 • Декември 20, 2015

  Секс джихад. Мултикултурализъм по европейски.

  Бащите-основатели на европейската демокрация биха се обърнали в гроба, ако разберат, че правата на човека в днешната им интерпретация, наред с други неща означава и правото на мюсюлманските имигранти да изнасилват жени и деца. За това в Европа предпочитат да не пишат и да не говорят, опасявайки се да не бъдат обвинени с подобни разговори в расизъм, разпалване на расова омраза и ислямофобия. Въпреки това, от време на време информацията изплува на повърхността в кратки новинарски репортажи, блогове и отделни публикации, рисувайки зловеща картина. За пример в Лондон става известен случай, в който на подсъдимата скамейка сяда банда мигранти – пакистанци и еритрейци, вилнеещи в Оксфорд, някога център на британската и световната наука. Седем педофила биват обвинени в жестоки изнасилвания на…
  211
 • Декември 07, 2015

  Северна Корея: от другата страна на либералните лъжи

  Съветския Съюз, първата в света социалистическа държава, я няма на геополитическата карта на света повече от години. Няма го и съдадения от него съюзен блок - Варшавския Договор. Въпреки всичко това Северна Корея продължава да върви по социалистическия път на развитие. Тами не намирисва на реставрация на капитализма. Либералите в своите статии постояно пишат, че живота там е подобен на ад, защото: 1. В страната има дефицит на електроенергия. 2. В страната има дефицит на продоволствие и облекло. 3. В страната се наблюдава дефицит на съвременно електрооборудване: битова техника, медицински стоки и промишлена техника. 4. В страната транспорта е развит лошо. 5. В страната отстъства мобилна мрежа. 6. На гражданите е забранено да използват интернет. Действително ли животът на гражданите на…
  497
 • Декември 04, 2015

  Аз бях гей. Разказът на един бивш гей-активист, който преодоля хомосексуализма.

  Бях гей, или поне така си мислех. Реших, че сигурно съм гей, когато бях на тринайсет, защото не знаех как да владея узряващата у мен мъжественост. Чувствах се много уплашен. Баща ми вече ми беше показал, че има от какво да се страхувам: той изневеряваше на майка ми и я оставяше да плаче самотна и съкрушена, отдадена на отчаяни опити да спаси една мъртва връзка. И когато се изправих пред избора дали да бъда „мъж” или да си бъда просто „аз” – виждах моето „аз” като „доста по-свестен човек”, не като „мъж, който ще върши такива ужасии като другите мъже, – реших, че ще си бъда „аз”. И тъй като това „аз” се виждаше като нещо по-различно от „мъж”, същото това „аз” стана гей. Не твърдя, че при всички хомосексуалността получава начало тъкмо по такъв начин. Просто споделям как това се случи с мен.…
  152
 • Декември 03, 2015

  Ювенална, хомосексуална, педофилна Европа

  ГЕРМАНИЯ В епископството Хилдесхайм в долна Саксония е взето решение да се „съкрати църковната мрежа“ с 53 „единици“. Първоначалното намерение е било за 80 – но все пак са се съгласили да намалят числото на закриваните Божи Домове с една трета. Като цяло във Федерална Република Германия имат намерение да затворят още стотици храмове, при това не само католически, но и лютерански. Формалната причина е една – числото на вярващите от посочените религии се съкращава с ударни темпове. В Германия половите извращения са станали норма. Там се отнасят към хомосексуализма практически като нормален вид полови отношения. Бившият кмет на Хамбург и кметът на Берлин са открити хомосексуалисти. Болшинството от родителите в Германия изпитват притеснения не от факта, че 14-годишните им деца са обект на…
  263
 • Ноември 28, 2015

  Бежанците донесли във Финландия редки и забравени от медицината заболявания – десетки пострадали изнасилени от мигрантите.

  Множество случаи на туберкулоза и дифтерия са фиксирани във Финландия. За това съобщава финската телевизионна компания „Юле“. „Бежанците са причината за увеличаването на редките заболявания във Финландия. В много от страните, откъдето пристигат „търсещите убежище“, туберколозата е значително по-разпространена, отколкото в нашата страна“ – това съобщава агенцията, позовавайки се на заявление на специалиста по опасни инфекциозни заболявания Ристо Пиеткяйнен. Само през тази година на територията на Финландия са регистрирани повече от 150 случая на нови болни от туберкулоза. „Последно преди 10-15 година тази болест се срещаше сред някои алкохолици, но днес от далеч не боледуват само те“ – разказва лекарят. Пиетикяйнен не се ангажира с ясен отговор на въпроса, готова ли е финландската система…
  153
 • Ноември 21, 2015

  ДОСТА СТРАННИТЕ "БЕЖАНЦИ". Европа е наводнена със скрити агенти на ИДИЛ

  Сред мигрантите, бягащи от страните от Близкия изток към Европейския съюз, с помощта на социалните мрежи бяха открити много бивши бунтовници. ДОСТА СТРАННИТЕ БЕЖАНЦИ Oще през ранната есен, в разгара на новото „велико преселение на народите“, много от наблюдателите на процеса предупреждаваха – обърнете внимание на особеностите на човекопотока от Близкия Изток! И действително, странностите се набиват на очи. Сред бежанците има прекалено много млади мъже в наборна възраст. Благодушните европейци се опитваха да се утешат сами себе си, самоубеждавайки се че това са хора, които се спасяват от войната и не искат да воюват, и нека да помогнем на тези прекрасни хора в неравностойно положение. Но не е ясно какво точно искат тези, в „неравностойното положение“. Те не искат убежище и разрешение за…
  142
 • Ноември 17, 2015

  "Бежанците", които забравиха да изтрият компрометиращите си снимки от фейсбук.

  Преди да се отправят към Европа, така наречените бежанци можеха и да прояват поне 1% интелект и да почистят своите профили във фейсбук от снимки, които биха ги копрометирали. Например този дебел добряк с детенцето...
  1487
 • Ноември 17, 2015

  Европейската лудост: В Швеция Зелените са „озадачени“.

  На фона на тежките терористичните атаки и Парижката трагедията в резултат на убийствените акции, извършени от ислямисти във френския Париж, специална "загриженост" във връзка с текущите събития изрази министърът на околната среда на Швеция, г-жа Asa Elisabeth Romson принадлежаща към " Зелената партия ". Докато ислямските "зелени" оцветиха Франция в кървавочервено, госпожата министър изрази дълбоката си "загриженост", заради факта че терористичните атаки във Франция ще се забавят международна конференция за околната среда, насрочена за декември и която трябва да се проведе в Париж . След вълна от протести , г-жа "зелената" министърка е била принудена да се оттегли своята декларация, направена в социалната мрежа Twitter. Но фактът на "загриженост" за флората и фауната на фона на масово…
  172
 • Ноември 15, 2015

  Ужасите на западната содомия на държавно ниво, за които дори не подозирате.

  Тази статия е за защитата на нашите деца от чума, по-страшна от която и да била болест по света, защото тази чума заразява с практически неизлечима болест нашите деца – така нареченото джендър възпитание, натрапвано ни от бързо деградиращия в това отношение Запад. Там са решили, че децата се раждат като безполови същества и на момченцата не трябва да се казва че са момченца (аналогично и по отношение на момиченцата). Те трябва да бъдат възпитавани едновременно и като момчета и като момичета, а вече на по-късен етап, като резултат на това възхитително „възпитание“, те трябва сами да решат, какви са в действителност. Ако не се съгласите с подобно възпитание – то не сте далеч от отнемане на детето ви от семейството.
  777
 • Ноември 14, 2015

  Педофилията - скрита ориентация на хомосексуализма

  „Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките” (Лука. 17:1-2). Година след година хомосексуалистите от „цивилизования” свят в центровете на големите западни градове провеждат паради, празнувайки своята тъжна победа – преместването на фронта на Содом и Гомора в самата сърцевина на обществото, което все по-малко и по-малко може да се нарича християнско. Пък и самото то не се смята като такова. Тази година румънските хомосексуалисти имаха още един повод за тържество: новия Наказателен кодекс, който едва ли може да се нарече „румънски”, скрито либерализира педофилията, като свали до 13 години възрастта, над която сексуалните престъпления…
  87
 • Ноември 13, 2015

  «Халифатът е тук»: Гьотеборг вече е наричан шведския център на джихадистите. Мигрантите и в Германия са увеличили престъпността с 65%

  Жителите на град Гьотеборг в югозападната част на Швеция от месеци са заплашвани от неизвестни лица, които използват методи и символи, обикновено употребявани от ислямските терористи на териториите на Ислямска държава. За това съобщава Breitbart, позовавайки се на шведското ежедневно издание Dagens Nyheter . Според докладите, местната полиция разследва заплахите, но все още не е открила „нищо смущаващо“. Град Гьотеборг е разсадник за вербуване на на джихадисти. Шведския вестник Aftonbladet пише, че най-малко 150 души са напуснали града, за да се присъединят към Ислямска държава в Ирак и Сирия . Експертът по тероризма Magnus Ranstorp, нарича Гьотеборг "шведския център на джихадизма ", защото според официалните данни, градът който има население от половин милион е дал повече екстремисти на…
  311
 • Ноември 08, 2015

  Мърсотия, боклуци и зарази: 10 снимки на последствията от миграционната криза в ЕС

  Ситуацията с мигрантите, които с десетки хиляди всеки ден пристигат в ЕС, се нажежава до краен предел. От огромния наплив на бежанци страдат предимно местните жители, през районите на които применават хилядите чужденци. Търсенето на "място под слънцето" се превръща в истинска екологична катастрофа за ЕС - мигрантите от Африка и близкия изток оставят след себе си планини от боклуци и нечистотии, след което улици и паркове се превръщат в огнища на зарази, напомнящи невероятни бунища.
  119
 • Ноември 01, 2015

  Да приютиш окупатор или „бежанците“ през погледа на европейските лекари.

  Ето какво пише чешка лекарка, работеща в една от мюнхенските болници: Вчера по време на среща на персонала се обсъди нетърпимата ситуация, пред която са изправени всички лечебни заведения на баварския Мюнхен. Обикновените поликлиники не са адаптирани към спешната медицина и изпращат всички ислямски бежанци в болниците. Създаде се ситуация, в която бежанците не са в състояние да разграничат нормалното посещение в клиника от необходимостта от болнично лечение и за всеки свой проблем започнаха да нахлуват в болниците. Повечето от тях отказват да приемат медицинска помощ от лекар-жена или персонал от женски пол. Ние жените отказваме да се примирим с животинските закони, спазвани от африканците и по този начин отношенията между медицинския персонал и имигрантите стават все по-обтегнати. От…
  160
 • Октомври 29, 2015

  Бежанците призовават за джихад в Дания – в страната вече митингуват за въвеждане на шериата. (снимки и видео)

  В Копенхаген около петстотин членове на ислямистката организация "Хизб ут Тахрир", провеждат улична акция, призоваваща за въвеждането на шериата и „свещенна война“ в Европа, съобщава Breitbart . На 23-ти октомври около 500 члена на сунитската организация "Хизб ут Тахрир", размахвайки ислямски знамена, марширували до централната гара в Копенхаген, за да се молят пред нея. Според разказите на очевидци, демонстрантите се молели мюсюлманските армии да започнат своето свещенно дело, забравяйки всички свои предишни загуби, и да се борят за въвеждане на законите на шериата на териториите на европейските страни. Репортери от местната телевизия съобщават, че в шествието са участвали както мъже, така и жени с деца, които са марширували като отделна група. Демонстрантите развявали черните знамена на…
  392
 • Октомври 26, 2015

  Фалшивите бежанци, или кой действително завладява Европа.

  Една от най-популярните теми в световното информационно пространство повече от месец е масовата миграция към Европа от Близкия Изток, и по-специално от Сирия. Въпреки изключително предизвикателното поведението на новопристигналите имигранти в Стария свят, много състрадателни европейци дават мило и драго, за да се помогнат на тези бедни хората в неравностойно положение... Въпреки това, в отговор те почти никога не чуват дори елементарна дума на благодарност. И всичко това при факта, че "бежанците" изискват всичко: колкото се може повече и, разбира се, безплатно. За незаконния трансфер се плащат колосално големи суми - от $ 2,000, според някои оценки, до $ 30 000 за всеки член на семейството, в зависимост от комфорта, вида на на транспорта, наличие или отсъствие на опасности по пътя. В…
  492
 • Октомври 26, 2015

  Европейски Халифат. Във Франция започнаха да разрушават християнските църкви.

  Случващото се на Запад няма как да бъде наречено по друг начин освен умишлен саботаж на християнството. Исторически здания на християнски църкви не се реконструират или преминават фиктивен ремонт, за да могат средствата за тях да бъдат отписани, а след известно време сградите да бъдат разрушени. Сумите се пренасочват за щедро финансиране на строежа на джамии за „новите европейци“. Пример е църквата Св. Жак в Абвил, построена през 1878 г. През февруари миналата година властите обявяват че сградата е в аварийно състояние, малко след което я разрушават. Така изглежда църквата на старите фотографии.
  358
 • Октомври 24, 2015

  Рождественски Благослов на Видинския Митрополит ДОМЕТИАН

  „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“ /Лук. 2:14/
  61
 • Октомври 24, 2015

  Медиите на запад са шокирани: Бежанците масово изнасилват жени в Европа.

  Европейската преса заяви, че жените-бежанки от Сирия яростно се оплакват от тормоз и масови изнасилвания в лагерите за настаняване на мигранти - от "гладните" сирийски мъже. Например, средствата за масова информация цитират съвместно заявление на «Der Paritatischer», «Pro Familia», «LandesFrauenRat» и Арабската Лига за това, как настанените заедно с мъжете имигрантки се считат от бежанците за „законен улов“, който те ловят в палатки, санитарни помещения и всяка една стая без ключалки. "Над 70% от бежанците са мъже, което води до по-голям брой изнасилвания и сексуален тормоз , както и случаи на насилствена проституция" - възмутени са обществените организации. Те подчертават, че в бежанските лагери за ислямистки бежанци "това не са изолирани случаи“.
  775
 • Октомври 23, 2015

  КНДР публикува Доклада на Корейската Организация за изследване на човешките права.

  За да разследва страните, които извършват престъпни акции на жестоки нарушения на истински човешки права и свободи, и за да ги разобличи, на 7 септември Корейската Организация за изследване на човешките права, публикува доклад за действията, нарушаващи правата на човека, извършени от САЩ и западните страни. Както всички знаят, за да даде вярна представа за превъзходството на социалистическата система на нашата страна, усилията на КНДР за опазването и подобряването на правата на човека и на действителното положение на човешките права на нашите хора и да изложи естеството и несправедливостта на истерията с "човешките права" която срещу КНДР вдигна САЩ и оплелите се в тяхната опашка сили , през септември 2014 г. Корейската Организация за изследване на човешките права публикува първия си…
  95
 • Октомври 18, 2015

  Коцето Калки също алармира: Стотици ислямисти са нахлули в България!

  Сорос стои зад кризата, той организира и напътства тълпите мигранти с ръководства на арабски език! - Коце, проблемът с миграционните процеси става все по-сериозен за България. Ти като човек, обиколил целия свят и сблъскал се с различни култури и ценности, как гледаш на ситуацията? За едни става въпрос за бежанци, за други тълпите от хора са просто икономически мигранти… - Както и да ги наричаме, най-важното е, че това са организирани групи от хора, които са насочени да се преселват в Европа от континентите Азия и Африка. И за това, че са организирани, вече има достатъчно доказателства в интернет, например – специалния наръчник на „Отворено общество“ на арабски език, който ясно насочва мигрантите как да пресичат границите, накъде да отиват, с телефони и адреси за контакт. Тоест – това са…
  114
 • Октомври 16, 2015

  Докъде може да стигне безумието? Шведски министър иска да вкара мъже- имигранти в училищните стаи до 7-годишните деца.

  Шведският министър на образованието и политик от Партията на зелените във Швеция Густав Фридолин направил предложение така наречените деца-бежанци да бъдат настанени при децата от началните училищни класове. Единствения проблем е в това, че както много потвърждават, като минимум 70 процента от тези деца в действителност са над 18 годишна възраст. Густав Фридолин обещал да реши проблемите в Шведските училища за 100 дни, за което и получава доверието на избирателите. Единственото което засега е успял да постигне обаче е намаляване на качеството на образованието и да научи децата в детските градини да правят сърца с ръце. Сега министъра има нова идея: да вкара възрастните може-имигранти в същите класове, в които се обучават и 7 – 8 годишните деца в началните класове.
  294
 • Октомври 13, 2015

  Какво означава да убиеш духа на една страна и защо Швеция на Пипи я няма вече.

  Те са прилично облечени, развяват симпатични знамена. Зад една на пръв поглед красива фасада се спотайват неонацисти. Лидерът на антиимигрантската партия "Шведски демократи" проповядва омраза срещу чужденците и се кълне в шведската нация. Вчера маршируваха в Малмьо, днес - в Стокхолм. "Партията на шведите" всеки ден атакува нов град, но активистите ѝ са принудени да се предпазват с пластмасови щитове, защото повечето шведи не ги харесват. Стратегията на неонацистите е прозрачна: те непрекъснато показват, че ги има. И провокират към безредици. Крайно левите това и чакат – и атакуват неонацистите. А полицията попада между фронтовете. Такива битки напоследък се разиграват почти всяка седмица някъде в Швеция. Страната е изненадана от толкова много ярост, насилие и размирици. Хиляди хора…
  162
 • Октомври 11, 2015

  Нобеловката по литература: Как да победиш черна, еднокрака лесбийка?

  Известно предсказание с неизвестен автор звучи така: „следващия лауреат на Нобеловата награда в областта на литературата трябва да стане еднокрака бременна черна лесбийка, самотна майка на пет деца“. То беше неправено преди 7 или 8 години, и сякаш нобеловия комитет все пак си е взел бележка, тъй като с всяка следваща година неотклонимо се движи в обозначеното направление. Тоест, вече не става въпрос за литературните достойнства на произведенията, новаторство в художествените похвати, отличаващ се стил и виртуозно владеене на езика. Критериите вече вече са ясни, и позналият ги получава всичко. Днес лауреатът трябва да е бунтовник или поне да симпатизира на бунтовници, желателно е да бил затварян или в най-лошия случай да е преследван дисидент – реално или виртуално, непременно да е русофоб…
  178
 • Октомври 11, 2015

  Швеция е в огън. Истината, която скриват от нас: В продължение на пет нощи мигрантите палят и мародерстват… лицето на мултикултурализма в действителност.

  Пет нощи на насилие и безпрядък в Стокхолм, разрушени са и училища. Повече от 70 палежа в рамките на само едно денонощие, подпален е и полицейски участък. Суматохата започва в петък вечер, когато полицията стреля в мъж в предградието Husby Произшествията и искрата на страха се разпалват и в други региони на Швеция. Швеция в очите на мнозина е модел за мултикултурализма днес. Но действително тя се сблъсква със сериозни проблеми – пет нощи подред страната е обхваната от безпорядъци от страна на имигрантските банди в Стокхолм. Длъжностните лица едва успяват да съхранят под контрол града, в който в огромни огнища горят стотици автомобили, полицейски участъци и пожарни коли, тълпи от мигранти палят, мародерстват и хвърлят камъни срещу органите на реда. А което е още по-лошо, безпърядъците…
  962
 • Октомври 09, 2015

  Почна се! В Швеция лесбийка-епископ предложила от църквите да бъдат свалени всички кръстове.

  Първата в света лесбийка-епископ предложила да се свалят кръстовете от църквите, за да не бъдат смущавани мюсюлманите. Освен това предложила в християнските църкви да се направят стаи за молитва за привържениците на исляма. Тези инициативи принадлежат на шведката Ева Бруне – епископ на Евангелистко-Лютеранската църква. Бруне предложила да се махнат всички изображения на кръстове от т.нар. църква на моряците, разположена недалеч от пристанището в Стокхолм. Според нея е нужно храмът да бъде приспособен така, че в него да могат да се молят хора от всички вероизповедания, пристигащи в пристана.
  432
 • Октомври 02, 2015

  Колко плащат за да станеш родоотстъпник? 6,5 милиона долара за протестърите от „Америка за България”!

  Министърът на правосъдието Христо Иванов, Саша Безуханова, Кака Цона, Прокопиеви с най-големите суми. Хора от така наречената Протестна мрежа за пореден път прибират стотици хиляди левове от фондация „Америка за България”, показва справка в грантовете на чуждестранната организация. Сметката сочи, че тези и други „избрани” родни НПО-та и медиите, които са трибуна на посланията им, са заработили над 11 200 000 лева, или 6, 5 милиона долара, за протести и други занимания, угодни на фондацията „Америка за България”, пише агенция "Форумнюз".
  143
 • Октомври 01, 2015

  Приобщават ли ни към ада чрез Хелоуин?

  Хелоуин не е езически празник, той съдържа много препратки към християнството и се явява празник на дявола. Действително на пръв поглед би могло да се каже, че това е едно забавно преобличане в костюми на вампири, върколаци, таласъми, демони и т. н. – нищо повече от фарс, в който разумният човек* се присмива на проявленията на окултното. Но в действителност какво се запечатва в чистия, невинен разум на децата – това е привикването с магическото, окултното, демоничното, с тези колосални зли сили, които се превръщат в лайтмотив на детския живот. Присмиването на демоните не е нищо друго, освен приучаване към тяхното присъствие, призоваването им от вечното царство на ада и превръщането им в привидно симпатични персонажи, които винаги може да поканиш на вечеря. Дяволът, човекоубиец от самото…
  167
 • Септември 29, 2015

  Реч на Президента на Белорусия Александър Лукашенко в общата дискусия на 70 сесия на Генералната асамблея на ООН

  Уважаеми господин Председател! Уважаеми дами и господа! Преди 70 години, след края на Втората световна война в човечеството се появи надежда за установяване на справедлив световен ред, основан на всеобщо взаимно разбиране и сътрудничество. Но последвалият период на студена война отново разцепи света на противопоставящи се блокове. След разпада на Съветския Съюз и социалистическия лагер много си помислиха, че най-накрая ще изчезнат основанията за конфронтация на държавите и военните конфликти. Уви, засега тези надежди не се сбъдват. Със съжаление констатираме, че нашият свят не стана по-стабилен, предсказуем, комфортен за болшинството жители на планетата, въпреки огромната работа и колосалните усилия по реализация на мащабните планове на ООН. Вчера на конференцията ние утвърдихме…
  174
 • Септември 29, 2015

  Изявление на Президента на Белорусия Александър Лукашенко на пленарното заседание на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие.

  Уважаеми господин Председател! Дами и господа! Устойчивото развитие на всяка една страна е невъзможно без мир и безопасност. Тази основна истина белоруският народ напълно научи чрез своята съдба. През изминалия век Белорусия стана място на най-кръвопролитните сражения по време на двете световни войни. Затова ние придаваме особено значение на препотвратяването на военните конфликти и заплахи за живота на хората. Губейки във войната с фашизма една трета от своето население, Белорусия се възроди от пепелта и свято пази мира и съгласието в обществото, стреми се да обезпечи благополучие на народа и стабилно развитие на държавата. За годините на суверенно съществуване нашата страна с чест изпълни тези цели на хилядолетието, които са свързани с ликвидацията на глада и нищетата, достигане на…
  146
 • Септември 25, 2015

  ИЗВЪНРЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БП ПО ПОВОД КРИЗАТА С БЕЖАНЦИТЕ

  ВЪЗЛЮБЕНИ БРАТЯ И СЕСТРИ, Многократно през последните месеци в публичното пространство се поставя въпросът каква е позицията на Българската православна църква по отношение на т.нар. „бежански проблем". Както обикновено, Църквата ни бива обвинявана в пасивност. Пасивност като позиция и пасивност като действие. Нека се знае, че в хилядолетния опит на Православната църква не се предвижда вземането на прибързани решения, продиктувани от моментни ситуации. Нито пък вземането на решения под влиянието на популистки съображения и с намерение да се угоди на някакво мнение, което се приема в дадения момент за меродавно. По своя характер Православната църква е длъжна да мисли с категориите на Свещеното Писание, Божиите заповеди, така също и с категориите на историята, което означава да промисля…
  128
 • Септември 20, 2015

  5 мита за електронното гласуване

  Електронното гласуване се превърна в един от онези локуми, които всеки разтяга от рано сутрин до късно вечер. С оглед на предстоящия референдум по темата, тази тенденция само ще се засилва до 25-ти октомври. Това разноговорене неминуемо ражда митове, които като горски пожар се разпространяват безкритично в публичното пространство. Най-много митове се оформиха в лагера на защитниците на електронното гласуване, затова има нужда да се внесе малко яснота в тази плетеница от градски митове и легенди. Мит първи – електронното гласуване е световна практика, има го в много развити страни. Това е абсолютно невярно. Даже точно обратното – редица държави опитаха през годините да въведат електронно гласуване и се отказаха. Сред тях са такива като Германия, Великобритания, Холандия, Финландия, Италия…
  130
 • Септември 20, 2015

  Швеция – изнасилената страна

  Този текст е преведен на английски език от Ултадсвенск – швед в изгнание. Това е статия, написана от известна шведска журналистка, която води ежеседмична рубрика в датския сайт Снапханен, още от изборите в Швеция през септември 2010 г. Налага й се да пише под псевдонима Юлия Цезар (актриса от средата на 20-ти век), с цел да не бъде тормозена от „добронамерените“ шведски журналисти, политици и по-специално AFA / Antifa (радикалните антифашисти). Швеция – Изнасилената страна Красивото лято е към края си. Но това не беше така красиво за всички. През това лято броят на докладваните изнасилвания се е увеличил с 25% в сравнение със същия период на миналата година. Според BRA (правителствена агенция, уж натоварена със задачата да възпрепятства престъпления) са съобщени общо 1091 случая на…
  150
 • Септември 05, 2015

  Галя и Тарас - първите хора на Земята.

  Първите хора на Земята се наричали Тарас и Галя. Когато сътворението на света било завършено, Господ ги поселил в страна, наречена Едемски съюз. Какво ли само нямало там! Имало великата река Днипро1, в която вместо вода се плискала прекрасна горилка2. Расла там и тревата на живота – коноп, даваща тъкани за одежда и прочие. А в центъра на градината се възвисявало дървото за познание на доброто и злото, от което на гроздове висяли парчета от най-вкусно сало3. Бога завел Тарас до дървото, натиснал му носа от ствола му и казал: „Аз естествено разбирам, че ти си укр, но няма да повтарям два пъти! Опитай се да запомниш! От всяко дърво в градината ти ще ядеш, от реката ще пиеш, от тревата ще пушиш, но от дървото на познанието за добро и зло, ибо в деня, в който ти вкусиш от него, ще те настигне…
  261
 • Септември 05, 2015

  "На Запада са нужни елфи от третия пол"

  Дарина Григорова: Грешката на Запада е, че подхожда към Русия като колониалист Комунизмът си отиде, омразата срещу Русия остана. Защо? Омразата се поражда от страх и неразбиране. Русия от момента, в който се превръща във велика сила през ХVIII в. и стремително се разраства като географско и културно пространство, предизвиква неспокойното любопитство на западния европеец. Най-популярна е гледната точка на френския пътешественик в двора на Николай I през ХIХ в. Маркиз де Кюстин, за когото руската империя е варварска, но дори и той признава, че за Франция Русия е "страна на чудесата". Мисля, че тя и до днес остава такава, но вместо като Алиса Западът подхожда към Русия като Али Баба, дошъл да си отмъкне "полагащото му се" съкровище от пещерата - и Сезам не се отваря, разбира се. В самата…
  220
 • Септември 01, 2015

  Къде е Сталинка? Защо заглъхна нейният оптимистичен глас?

  Понякога изразяването на мнение става с малко по-остър тон, но също така понякога за това си има съвсем конкретни причини, особено ако те са провокирани от наглостта на нашите политици. Така е и в този случай. Няма да навлизам в подробности, най-добре е да се прочете. Едно е сигурно - и аз заставам зад думите, написани в статията, която е публикувана в Поглед със заглавието: Къде е Сталинка? Защо заглъхна нейният оптимистичен глас?: /Поглед.инфо/ Толкова ми липсва бодрото слово на Сталинка/ Кристалина/ Георгиева – наш, ама най-достоен представител в правителството на Европейския съюз. Страдам, пълчищата иностранци напират, превземат най-стария континет, а Сталинка мълчи! Защо, мила? Излез и убеди Унгария, по-точно Орбан, да приема, ама колкото се може повече пришълци, за да си оправи…
  252
 • Август 30, 2015

  Цирк Плевнелиев

  Тия дни видяхме поредното вълнуващо изпълнение на „Цирк Плевнелиев“. В българското цирково изкуство винаги е имало фантастични акробати, световно признати; имаше и блестящи комедианти, например клоунът Тошко Козарев беше всеобщ любимец.
  148
 • Август 29, 2015

  Катастрофата в Чернобил беше ядрена терористична диверсия

  Чернобилската ядрена катастрофа беше планирана на Запад с две основни цели: 1. Тя беше един от смъртните удари (наред с влизането на СССР в Афганистан, провокацията с корейския KAL 007, така наречената „перестройка“, рязкото сваляне на цените на нефта от Саудитска Арабия, кампанията срещу водката) нанесени срещу СССР, за да се стигне до неговия крах и разпадане. 2. Това беше много грамотна ядрена провокация, призвана да дискредитира мирната атомна енергетика в очите на световната общност. Сривът на атомната енергетика след Чернобил доведе до нови колосални икономически загуби за СССР. Въпреки че беше планирана срещу СССР, тя нанесе почти смъртен удар и на Франция, която инвестираше огромни ресурси за собствени ядрени изследвания и за развитието на своята ядрена енергетика. В резултат,…
  201
 • Юли 04, 2015

  ПропОБАМА

  През цялата нова история на човечеството всички репресивни владетели , които са искали да получат голяма власт и дълъг престой в нея са имали огромни пропагандни кампании. Основната цел на тези кампании е да се представят тези лидери като героични, месиански фигури, като по този начен се създаде култ към тяхната личност. И Хитлер и Ленин и Сталин са осъзнали, че най-добрия начин за изпълнението на тази цел е да се създаде собствен портрет-икона, чрез натрупване на възможно най-много знаци. Друг съществен аспект на тази форма на пропаганда е разполагане на вдъхновяващи лозунги, думи и фрази (макар и празни лозунги, думи и фрази) редом с изображението на лидера. Ако хората постоянно виждат лика на своя лидер като спасител и герой, след това ще бъдат по възприимчиви да му позволяват всичко,…
  716
 • Април 10, 2015

  Какво са активистите соросоиди?

  Статията е взета на заем от ANONYMOUS BULGARIA - определено си заслужава да се прочете! Какво представляват определен вид протестиращи граждани по света и какво са в същност самите протести? Нека надникнем по-задълбочено. С думата „соросоиди“ се определят в днешно време хората в България, които получават пари чрез директни организации на мултимилиардера от унгарски произход, евреина Джордж Сорос, или не директни организации свързани с негови организации. От фамилното му име произлиза и самата дума. Думата е вкарана в употреба от покойния вече Валентин Фъртунов преди повече от 5 години, но нашумява най-много по време на протеста ДАНСwithme организиран от активистите на тинк танковете свързани със Сорос. Той, чрез своите организации е започнал да обучава и спонсорира също и активисти на…
  60
 • Януари 01, 2015

  Новогодишен поздрав на Главата на Донецката Народна Република Александър Захарченко

  Скъпи съотечественици! Към края си е 2014-а година. И ние с вас сме на прага на новата 2015 година от която ни отделят само няколко минути. Да отбелязваме новогодишния празник е една от нашите най-скъпи семейни традиции, която се предава през поколенията, обединявайки всички нас. През тази година, скъпи приятели, аз за пръв път се обръщам към вас в качеството си на ръководител на страната, като глава на Донецката Народна Република. През тази година аз, както и всички ние, жителите на Донбас, станахме граждани на нова държава. Държава, съумяла да извоюва своята независимост, да защити своя народ и да отстои своите ценности.
  375
 • Януари 01, 2015

  Поздравление на Президента на Република Казахстан Нурсултан Назърбаев по случай Новата 2015 година

  Скъпи казахсатнци! Мои съотечественици! Смяната на годините – това е символична крачка от миналото в бъдещето. През изминалата година ние успяхме и на дело да приближим грядущето. В това има заслуга всеки.
  380
 • Януари 01, 2015

  Новогодишно поздравление на Президента на Република Беларус Александър Лукашенко

  Скъпи съотечественици! Често сравняват човешкия живот с път. Но този път има особени правила. По него може да се мине само веднъж и връщане назад няма. Древните мъдреци са ни учили: ценете всеки светъл миг в живота, всяка радост. На позволявайте на дребните досади и огорчения да ви пречат. Не се погубвайте в завист, обиди и злословия. Само тогава ще започнете да живеете истински живот и ще придобиете пълно щастие.
  382
 • Януари 01, 2015

  Новогодишно поздравление на президента на Руската Федерация Владимир Путин

  Скъпи приятели! След няколко минути ще настъпи новата 2015 година. Както винаги, ние с вълнение чакаме този празник, загатваме пожелания, правим подаръци един на друг, радваме се на прекрасната традиция да посрещаме Нова година в семейния кръг, с роднини и приятели. Атмосферата на доброта, внимание и великодушие съгрява нашите сърца, отваря ги за светли мисли и благородни дела, вдъхва надежди.
  384
 • Декември 31, 2014

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Си Дзинпин по случай новата 2015 година

  Времето тече бързо, скоро ще изпратим 2014-та година и ще посрещнем новата 2015-та. По този повод бих искал да отправя новогодишен поздрав към хората от различните националности в страната, сънародниците в специалните административни райони Хонконг и Макао, тайванските сънародници, китайските емигранти и китайците, живеещи в чужбина както и към приятелите от различни страни по света. 2014-та бе забележителна година. През нея ние продължихме с реформата и постигнахме немалко успехи в редица сфери. Изработени бяха мерки за реформата, които са свързани тясно с интересите на хора. Полагахме усилия за адаптация към новата ситуация в социалното и икономическото развитие, в резултат на което животът на хората се подобри. На 12 декември приключи първия етап от реализацията на проекта за пренос на…
  352
 • Декември 25, 2014

  Рождественско поздравление от Светейшия Патриарх Кирил до настоятеля на Патриаршеското Подворие

  До Негово Високопреподобие архимандрит Филип, Представител на Патриарха на Москва и Цяла Русия при Българския Патриарх. Ваше Високопреподобие! Сърдечно Ви поздравявам с великия и светозарен празник - Рождеството в плът на Господа, Бога и Спасителя наш Исуса Христа! Mолитвено прося у родилия се във Витлеем Богомладенец да Ви изпрати крепки душевни и телесни сили и да Ви изпълни с радост и мир във вярата (Рим 15,13). Призовавам върху Ви благословението Господне! Кирил Патриарх на Москва и Цяла Русия
  252
 • Декември 25, 2014

  РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ ОТ ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН

  „Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена; защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно” (Пс. 116). Възлюбени в Господа свещенослужители, братя и сестри, верни и драгоценни чеда на Светата ни Православна Църква, Честито Рождество Христово! Дойде времето, когато отново озарени от сияйната светлина на Витлеемската звезда, тръгваме към дома Господен, за да възпеем Небесния наш Отец с радостната ангелска песен: „Свят, свят, свят е нашият Господ...”, защото ето „Девата днес ражда Свръхестествения...” (из Кондак, гл. 3), и така се изпълва благият Божий промисъл за спасението на целия човешки род и света. Изпълва се обещанието, което бе дадено на нашите старозаветни предци, че ще се роди от векове очакваният Месия, Който ще ни отвори портите…
  233
 • Декември 22, 2014

  Обвиниха Българския хелзинкски комитет за двоен стандарт

  Гражданин от Пловдив написа отворено писмо до Българския хелзинкски комитет, в което изразява тревогата и недоумението си от „демонстрираната непоследователност при прилагането на декларираната политика", а също и от липсата на крайно основателна реакция от страна на комитета. Отвореното писмо, разпратено и до медиите, е провокирано от прессъобщението "БХК остро осъжда расистката закана за отказ на животоспасяваща здравна помощ за роми" от 08.12.2014 г. и няколко събития от следващите дни. В писмото се посочва, че освен Етнически малцинства, на сайта си БХК има и раздел Права на жените и Здравеопазване, също като неотменна част от дейността по опазване на правата на човека. Гражданинът призовава и пита БХК: С оглед на заявените от БХК основополагащи принципи на дейност в областта на…
  183
 • Ноември 07, 2014

  44 довода да не забравяме ГЕРБ

  Георги Ников, полицейски инспектор от Елхово, написа коментар под публикация на агенция ПИК от тази сутрин за интервю на Делян Пеевски. Читателят Ников е написал 44 пъти “Забравихте ли” и така дава 44 довода да не забравяме важни факти от управлението на страната в последните 4 години. Ето неговия коментар: Нима забравихте тези думи на Борисов? Забравихте ли, че той ви нарече „лош човешки материал”? Забравихте ли, че България беше осъдена заради своеволията на Борисов за ръководена от него акция? Забравихте ли, че Цветан Цветанов нарече лекари от Горна Оряховица „убийци на бебета”, а след това полицаи унижаваха санитари и медицински сестри? Забравихте ли как полицаи биха и унижаваха невинно семейство в Кърджали? Забравихте ли, че Борисов поиска от семейството на убито момиче да се извини…
  213
 • Ноември 05, 2014

  Кой плаща за Хелоуин в България?

  Древната страна България, имаща своя самобитна култура, неповредена църковна традиция, някога подарила на огромна Русия славянския език и на целия свят множество светци, днес изживява нелеки времена – не само в икономическия живот, но и преди всичко в своето духовно състояние. Аз, един чужденец, пристигнал в България, не спирам да се възхищавам на самобитността на тази топла, гостоприемна, красива страна. И ето – изведнъж през есента, наистина като «дяволчето от кутийката» (старинен руски израз) – Хелоуин в България! Сурогатен американски ден на всички светии. И което особено ме потриса – прекрасно организиран и финансиран. Голям брой реклами и телевизионни предавания, посветени на този лъжепразник; мероприятия в училища, офиси и ресторанти, внимание от страна на пресата и телевизионните…
  431
 • Ноември 01, 2014

  Чуждопоклонници!

  Честит празник! Честитя - Денят на народните будители, в случай, че някой го чества изобщо, а не Хелоуин. Днес е 1 ноември. За много българи това е просто първият ден от новия месец. Други го помнят като „денят след нощта на Хелоуин”. За учениците това е един неучебен ден, а като ги питате какво празнуваме - мигат въпросително. Днес е Ден на нородните будители. Ако сте забравили или, ако просто никога не сте знаели. Няма срамно - казват, че човек се учи, докато е жив. Днес е и Архангелова задушница. Ако пак сте забравили. Почитаме душите на мъртвите. Дотук с българщината.
  203
 • Октомври 31, 2014

  Хелоуин ни превръща в изтърбушени тикви от бостана на глобалното село

  Опиянени от свободията на новото време, не усещаме как изсушаваме корените си и стремглаво се сриваме в бездната Горан Благоев, специално за Faktor.bg Календарът тази година даде повод за истинско развихряне на консоме-индустрията, която задоволява и най-екстравагантните прищявки за Хелоуин. Заветната нощ за хорър-любителите сега се пада в петък срещу събота и зловещите карнавали ще могат да шестват уикенд. Хелоуин уикенд. Така поне го рекламират обилно. Парти-агенциите вече не смогвали с работата. Хотели в китната ни провинция предлагат низ от чудовищни, призрачни, вещерски и прочие забавления за хелоуинския уикенд. Един от ценоразписите гласи: „Цена за малки върколаци, феи, вещици, плашила и др. – 29 лв. Цена за големи чудовища, магьосници, дяволи и др. – 49 лв.”. Ще помисли човек, че…
  245
 • Септември 09, 2014

  ВЕЛОСИПЕДЪТ ОСТАНА КРАЙ ПЪТЯ

  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ Роден през 1910 година в село Арчар, Видински окръг. С младежко вдъхновение се включва в Спетемврийското въстание. Куриер е на Арчарския революционен комитет. Заловен е от шпицкомандите заедно с голяма група въстаници, той е разстрелян при погрома на въстанието през 1923 година. ВЕЛОСИПЕДЪТ ОСТАНА КРАЙ ПЪТЯ Отвъд Дунав повяваше вятър и опъваше краищата на червеното знаме над общината. Наближаваше пладне, а на площадчето все прииждаха хора, говореха развълнувано и шумно. Жени и деца, тръгнали с кошници на гроздобер, носеха храна и вода на свои близки. Завърна се и въстаническият глашатай, който по всички махали и улички обяви установяването на работническо-селска власт в село Арчар. Съпровождаше го орляк дечурлига, които маршируваха боси в прахта и вместо пушки бяха…
  220
 • Декември 31, 2013

  Новогодишно обръщение на президента на Руската Федерация Владимир Владимирович Путин

  Скъпи приятели! С вас сме на прага на новата, 2014 година. След няколко минути ще прекрачим от сегашното в бъдещето. Да се отбелязва този прекрасен празник е една от нашите най-топли, сърдечни традиции. Тя се предава от поколение на поколение, обединявайки всички нас. През отминаващата година ние се сблъскахме с проблеми и приехме предизвикателствата на сериозни изпитания, в това число такива, като нечовешките терористични актове във Волгоград и безпрецедентните по мащаби стихийни бедствия в Далечния изток. През дни на изпитания, Русия винаги е ставала единна и сплотена. Скъпи приятели, тази година аз се обръщам към вас с Новогодишно послание не както обикновено от Московския Кремъл, а от Далечния изток, където пристигнах за да посрещна Нова година с онези, които със чест и достойнство…
  212
 • Декември 31, 2013

  Новогодишен поздрав на президента на Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев

  Скъпи съотечественици! До новата година остават няколко мига. В този вълнуващ момент, на границата на миналото и бъдещето е приета да си направим равносметка и да построим плановете си. 2013 беше особена за нашата страна. Ние пристъпихме към реализация на Стратегията „Казахстан-250“. Големият път започва с първата крачка и тя беше успешна. Аз съм преизпълнен с чувства на благодарност към народа, който като единно и дружно семейство се стреми към поставената цел – да построи силен и процъфтяващ Казахстан. Сега всеки от нас подбира добри думи за пожелания към тези, които са ни особено скъпи. За близки и роднини, топлината на които ние неизменно усещаме. За колегите, с подкрепата на които се трудехме успешно. За нашите спортисти и учени, хора на творческия труд, чиито победи и достижения ни…
  190
 • Декември 31, 2013

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Си Дзинпин

  По повод настъпването на новата 2014-та година председателят на КНР Си Дзинпин отправи приветствие към китайския народ, сънародниците от Хонконг и Макао, китайските емигранти в чужбина и всички народи по света. Ето целия му текст: Дами и господа, драги приятели: Посрещаме 2014 година с големи надежди, тъй като тя символизира новото начало. По този повод бих искал да поздравя целия народ, сънародниците ни от Макао, Хонконг и Тайван, китайските емигранти в чужбина и приятелите от всички страни по света. Пожелавам на възрастните да бъдат здрави, на децата – весели, а на всяко семейство – щастие.
  207
 • Ноември 19, 2013

  Човек за човека…

  В далечните дни на отминалата епоха, когато с червени връзки седяхме на прясно боядисаните чинове, учителите ни разказваха за това колко е провървяло на всички нас, за тази чудна епоха, в която сме се появили на бял свят. Разказваха ни за главните принципи на построяването на новото общество, за онези китове, на които сред световния океан ще плава ръкотворният Град на Щастието. Там ще се трудят според способностите и ще получават според потребностите. И хората ще бъдат един на друг приятели, другари и братя. Тази последна фраза понякога произнасяхме на латински, а в противовес на нея произнасяхме друга, съгласно която живеят хората в другия, враждебния свят. В този свят, където всичко се продава и купува, ни казваха, човек за човека не е приятел и другар, а вълк. Homo homini lupus est.…
  381
 • Ноември 18, 2013

  Occupatio

  Втори сезон на протестърната сапунка. Гласът на тялото. Алма Матер не еWallStreet. Олигархичните сирени. Кой окупира Университета? «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци… Защото отнехте ключа към познанието; сами вие не влязохте и на влизащите попречихте!» (Лука, 11:44, 52) 1. Те искат своята революция. Защото не искат да живеят в тази държава, задушават се в тази държава - безморална, бездуховна, отровена от лъжи, разядена от цинизъм. Те искат да я изметат, да я изринат, да я попилеят. Е, не цялата – само комунягите. Затова - революция. Те искат своята революция. Защото искат да живеят в тази държава. Така казват. Някои – по убеждение. Други – защото мама и татко едва ги издържат тук, какво остава за Оксфорд. Трети не виждат път навън. Не защото някой е закрил терминал 2. А защото…
  212
 • Ноември 18, 2013

  Моралният крах на виртуалните хейтъри

  И като ревнаха тия гръмогласни витии, тия тъпчещи камшици на морала, тия кресливи клакьори на никога неидващото ново време, тия бесни и протестни псувачи на свободна практика, тия манипулативни истерици, на които все им се струва, че света свършва, вечните анализатори със стомашни спазми и хейтърски мозъци, три дни човек място не може да си намери. А тия грохотят, бучат, пенят се, стенат, попържат, крякат, пищят, анатемосват, кълнат, кривят пръсти, пръскат слюнки, ръмжат, словоблудстват, заклеймяват... Единият трепери от злоба, все едно червеи му прояждат мозъка: "Казах , че моята толерантност свърши!...Отговарям на някаква жена , която ми написа ,че никой няма право да обижда електората на БСП. Така е. До днес! Заради 1 000 000 бедни, заблудени и манипулирани хора(електорат на БСП), 2…
  189
 • Ноември 18, 2013

  Фалшът, опакован като бунт

  Исусоподобен младеж с разкървавена вежда на фона на храм - идеален материал за чуждестранната преса. През 1903 г. американският медиен магнат Уилям Рандолф Хърст привикал своя най-добър специалист по Латинска Америка и му възложил да отрази предстоящата революция в тогавашната колумбийска провинция Панама. Журналистът плахо възразил, че не очаква подобни събития. Вестникарският бос отговорил: „Твоята работа е да отразяваш събитията. Моята работа е да ти ги осигуря!“ В случая Хърст осигурил революция, която по една случайност обслужила интересите на САЩ за ползването на Панамския канал (с което Колумбия никак не била съгласна!) А журналистът си свършил работата - в серия от кореспонденции описал борбата на панамците за свобода... В края на 1989 г. светът съпреживя първото революционно тв…
  208
 • Ноември 12, 2013

  Окупацията – светлият лик на българската „демокрация”

  Те. Те са недосегаеми. Те са винаги прави. Тяхното мнение трябва да е общовалидно. Те затварят, окупират, притискат, дават разрешения, раздват забрани. Те не позволяват на мнозинството да изпълнява това, за което е в университетите. Те нарушават закона. Законът за висшето образование (когато четете тези редове уважаеми колеги и ме плювате, дано се сетите да погледнете и ЗВО). Те съвсем скоро ще посегнат и на неподкрепящите ги преподаватели. Те са малцинство, но не признават чуждите преценки.
  186
 • Октомври 29, 2013

  Няколко студентски погледа върху окупацията.

  Препечатвам "с особено мнение" статията на студентката по политология Анастасия Стойчева (която имам честта да познавам лично) от сайта БгНовината с откровен разговор относно окупацията между студенти и три мнения по въпроса. Радвам се че има студенти,които се интересуват от всички гледни точки. Достатъчно ли искат протестиращите студенти? България на младите. България за младите. Това са думи, които са били актуални винаги, а тези дни отново са облечени в действия. Чудесно е, когато хора, чийто живот е пред тях имат позиция и я отстояват. Особено когато това е аргументирано, логично и с реални идеи. Конкретиката, обаче, не е нещо особено лесно. Изисква информираност, изисква аналитичност, а може би до голяма степен и време. Беше ми интересно да разбера какво мислят за инициативата…
  226
 • Октомври 24, 2013

  Цъфнал ГЕРБ!

  Матинето като бунт, соарето - като революция. Кой открадна, предаде и продаде протеста, и на кого. 10 януари. Свеж арийски полъх. Дон Боко тръгва на война с олигархията 1. Не е пърформанс, но прилича София, 4 септември. Дебеловрати квадратноглави интелектуалци, въоръжени с вериги и куки, с ведро бандитско излъчване на доктори на подземните науки разбиват огражденията пред парламента. Борисов и Цветанов насърчават квадратноглавците с благи изражения. "Протестът възкръсна!", изхълцаха едни. Икономедийно и победно. "Похитиха протеста!", изхлипаха други. Жаловито и откривателски. 2. Празник край белия роял Протестът бил възкръснал! Така ли? Значи е бил умрял. Злостна клевета! "Революцията" излезе в заслужен отпуск (спиш, Гинес, дремеш!), заработен с изнурителен протестен труд, попротегна се…
  205
 • Юли 28, 2013

  Шестте ястребинчета.

  Преди да навлезете в село Ястребино, ще ви посещне къщурка. Вехта, скромна, мила, тя действително прилича на гостоприемна посрещачка: сякаш преди час е седяла в компанията на другите селски къщи, но разбрала, че пътувате към Ястребино, и тръгнала да ви здрависа с „добре дошли“. Къщата на Калайджийските – така е известна тя. Сама край селото, изправена до завоя на шосето, отдалеко човек би я оприличил на старовремско ханче, пълно с неизпята инеразказана романтика. Белее там, като очи се взират прозорците и, калдъръмената пътека сякаш дремливо очаква стъпките на отбил се керванджия или пътник. И отстреща, само на стотина разкрача, балканджийския вятър шуми в клонаците на дъбовата гора. Не е ханче. Но като ханче е давала подслон и хляб на нелегални и партизани, на партийни куриери и ремсови…
  501
 • Юни 24, 2013

  Бунтът на ситите

  Февруари Те прииждат към площадите: отчаяни, гневни, яростни, бесни, зли, гладни, бедни, навъсени, изоставени, грабени, унижавани, мачкани, смачкани, безгласни, безвластни, мизерни, без капка надежда, без утре и днес, потресени, погнусени, презрени. Те извират из февруарския студ, от своите ледени обиталища - "без рози/ и песни/ без музика и барабани/ без кларинети, тимпани, латерни, /флигорни, тромбони, тръби". Безпиарни и безпарични, безработни и безпрограмни, непрограмирани и негримирани. "Не гении/ таланти/ протестанти/ оратори/ агитатори/ фабриканти/ въздухоплаватели/ педанти/ писатели/ генерали/ съдържатели на локали/ музиканти/ и черносотници". А отчаянието на един народ, "затъпен/ унижен/ по-нищ и от просяк,/ останал/ без мозък/ без нерви". Прииждат. "Не за поредната променада по…
  274
 • Юни 16, 2013

  „Ей, небе, сваляй шапка!“

  В неделя, 16 юни, се навършват точно 50 години от момента, в който в Космоса за пръв път лети жена. По-правилно е да се каже момиче, 26 годишната Валя Терешкова. Днес и приблизително не бихме могли да си представим какво е изпитвала тогава младата парашутистка. Дори самата подготовка за полета е била трудна. Да вземем за пример термокамерата, в която и се е налагало да стои при температура +70 градуса, или сурдокамерата, в която трябва да остане затворена 10 дни, напълно изолирана от всякакви външни звуци! А самия полет в неизвестното, в който тя е съвсем сама почти 3 денонощия неподвижна в Космоса! А катапултирането от апарата с парашут на височина седем хиляди метра! Кой от нас е способен да го повтори?
  277
 • Юни 09, 2013

  Интервю с хомосексуален руски неонацист

  От Ник Честър. Преди няколко седмици интервюирах членове на малайзийската нео-наци сцена. Цялата концепцията на движението им беше объркваща. Голяма част от това да си нацист е да мразиш всеки, който не е бял, а хората от Малайзия обикновено не са бели. Оказва се обаче, че изключително строгата идеология не е кой знае какъв проблем в случая, и че малайзийските нацисти могат да продължат да зигхайлват и да носят свастики, макар и да не са арийци, защото много мразят имигранти или нещо от сорта. Друга група нео-нацисти, която не смята за необходимо да се придържа към насоките на Хитлер кой да мразиш, са замесените в руското гей скинхед движение. Както може да си припомните от който и да е учебник по история създаден някога, Фюрерът и неговите приятелчета от Третия Райх не са били много…
  324
 • Май 05, 2013

  Великденски благослов на видинския митрополит Дометиан.

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВЪЗКРЪСНА ХРИСТОС „ЖИВОТ СЕ ВЪДВОРИ!“ Възлюбени в Господа братя и сестри, Животът е най-великият дар, с който Творецът на всичко видимо и невидимо е обдарил венецът на Неговото творение – човекът. Когато го ценим и оплодяваме с плодовете на всечовешки и християнски добродетели, ние прославяме Нашия небесен Отец, а той ни дарява лично благощастие и всечовешко добруване. Христовото Възкресение, както издревле е наречен Празник на Празниците и Тържество на Тържествата, е възхвала на Живота в силата и смисъла на Всеславното Христово Възкресение, защото в духа на нашата православна вероизповед, с вяра и убеждение изповядваме за Сина Божий, „Който се роди от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и…
  244
 • Май 05, 2013

  Великденско поздравление от главата на Руската Православна Църква Патриарха на Москва и на цяла Русия Господин Кирил

  Христос възкресе, драги братя и сестри! Всички вас ви поздравявам сърдечно с великия и спасителен празник на Христовия Великден. Господ наистина ни спаси чрез своето възкресение. И за да разберем, какво се е случило с нас, с човешкия род, може би би било уместно да дадем ето такъв пример: представете си, че някой е поел вината върху себе си за престъплението на всички престъпници и бидейки невинен е понесъл страшно наказание. И с това наказание всички престъпници са получили свобода. Христос е направи нещо подобно. Но при едно условие. Той не е открил широко вратите на затворите за всички нас, които сме съгрешили пред Бога. А той само е отключил катинарите. А дали да отворим вратите и да излезем на свобода или да останем в затвора – това вече е нашият свободен избор. Ако ние се обърнем…
  235
 • Май 04, 2013

  „Защо обичаме нашия народ?“ Юлиус Фучик

  Ние, комунистите, обичаме живота. И поради това, желаейки да прокараме път за живот действително свободен, пълен и радостен, без да се замисляме, жертваме себе си, защото животът на колене, животът в окови, в робия, раболепие – това даже не е живот, а недостойно за човека вегетиране. Ние, комунистите, обичаме човека и поради това, без да се колебаем, се отказваме от своите собствени тясно лични интереси в името на това, че свободният, здрав, радостен човек най-после ще получи достойно място под слънцето. Ние, комунистите, обичаме свободата. И поради това, без да се замисляме нито минута, се подчиняваме на най-строгата дисциплина на армията на другаря Ленин, за да постигнем свобода за цялото човечество. Ние, комунистите, обичаме творческия труд, творческото бъдеще на човечеството, и поради…
  256
 • Април 19, 2013

  Хосе Марти, Апостол на кубинската независимост

  Надали има българин, който да не е слушал кубинската песен “Гуантанамера”. Но малцина знаят, че тази стара народна песен от областта Гуантанамо се пее по стихове на Хосе Марти, герой на Куба и на Латинска Америка, човека, съчетал всестранна култура и литературен талант с революционен плам и жертвоготовност. Роден през 1853 г. в скромна къща в Стара Хавана, Марти израства по времето на първите битки за независимост на родината си и от ранна възраст прегръща революционните идеи. Едва 16-годишен, през 1869 год., написва първата си патриотична поема “Абдала”, а дни след това заедно с връстниците си Фермин Валдес и Карлос де Кастро подписва възвание в защита на независимостта на Куба. Марти плаща скъпо този най-ранен изблик на свободолюбие: поел цялата отговорност за възванието, той е осъден…
  288
 • Април 19, 2013

  В памет на Уго - НОВИЯТ ФИДЕЛ ИЛИ НОВИЯТ АЛИЕНДЕ?

  Наричат президента на Венецуела Уго Чавес „Новият Фидел Кастро”, защото след пет десетилетия донкихотовска борба за опазване на независимостта на своята страна от апетитите на САЩ именно Чавес пое от кубинския лидер борбата за социалните идеи в Латинска Америка. Наричат го и „Новият Салвадор Алиенде”, защото съумя да оглави лявата вълна в континента, съблюдавайки като чилийския си колега основните принципи на буржоазната демокрация, като многопартийната система и свободата на изразяване на мнения. Но тук сходствата прекъсват. Защото Алиенде беше принуден да сложи край на живота си именно от армията, ръководена от генерал Пиночет, а Чавес, сам произхождащ от редовете на армията, разчиташе – и днес продължава да разчита – на нея, както и на растящата подкрепа на народните маси във…
  258
 • Април 19, 2013

  Уникалните и най-обикновени автомобили на руските лидери

  Наскоро в ефира на радио "Ехото на Москва" бе дъобщено, че е вероятно руските лидери отново да преминат от чуждестранни автомобили на "ЗИЛ". Съществува препоръка на Държавния глава да се проучи детайлно възможното сътрудничество със завода "ЗИЛ" за възобновяване на производството и доставките на автомобили за гаража на президента. На какви автомобили са се возили и се возят в мoмента съветските и руските лидери? По-долу можете да видите уникална галерия на тези машини:
  307
 • Април 19, 2013

  Цзян Цзъмин

  Цзян Цзъмин е роден на 17 август 1926 година в грд Янгжу, в семейство на потомствени интелигенти. През 1945 година постъпва в Шанхайския университет па транспорт и комуникации. През 1946 година става член на Китайската Комунистическа партия. По онова време той не се стреми към партийна кариера. В края на 60-години Цзян Цзъмин попада под критичния поглед на хунвейбините, но успява да избегне по-крайни последствия. За определено време неговата кариера се забавя. От 1980 до 1982 гг. е заместник министър в Държавната административна комисия по внос и износ. До 1983 г. е заместник-министър на електронната промишленост. През 1985 г., когато кметът на Шанхай напускал своя пост, той препоръчал за свой заместник Цзян Цзъмин, което и станало. През 1989 г. става Председател на централната военна…
  269
 • Април 19, 2013

  Не е важно какъв цвят е котката - Дън Сяопин

  По инициатива на патриарха на китайската съвременна политика Дън Сяопин на 18 декември 1978 г. на пленум на ЦК на Китайската комунистическа партия се взема стратегическото за Китай решение за промяна на партийната линия към курс на нови икономически промени и отваряне към света. Според Дън, чиито идеи по-късно залегнаха в конституцията на КНР, основен път на развитие на Китай стана изграждането на "социализъм с китайски черти" или на "социалистическо пазарно стопанство". Благодарение на инициираните от Дън Сяопин реформи БВП на Китай е нараснал от 364,5 милиарда юана (53,6 милиарда долара) през 1978 г. на 24,9 трилиона юана (3,67 трилиона долара) през 2007 г. (Увеличението е над 68 пъти - бел.ред.) За същия период обемът на външнотърговския обмен е нараснал от 20,6 милиарда долара на 2,1…
  313
 • Февруари 10, 2013

  С.Корея е жива.

  Последните месеци КНДР, по-известна като Северна Корея под ръководството на наследствения си ръководител отново се размърда на световната сцена – успешно изстреля собствена ракета-носител със спътник на борда и взриви третата си атомна бомба. Разбира се това размърда и позамръзналата преса на държавата на сонгун. Винаги съм се възхищавал от официалната стилистика на изказванията на северни корейци. Ето две избрани изказвания на мирни труженици в севернокорейските СМИ:
  302
 • Януари 01, 2013

  Поздравление на Нурсултан Назарбаев по случай новата 2013 г.

  Скъпи сънародници! Смяната на едно година с друга е символично време. Надеждите, с които ние навлизахме в 2012 година не се оказаха напразни. Ярки постижения укрепиха нашето единство и чувство на патриотизъм. Под завесата на отиващата си година Казахтан постигна блестящи победи. Астана беше избрана за домакин на световното изложение „ЕКСПО“ през 2017 г. Това решение стана признание за успехите на цлия ни народ. Уважаеми казахстанци! Обобщавайки изминалата година всеки от нас може да открие повод за гордост. Някой успешно е завършил ВУЗ.
  354
 • Януари 01, 2013

  Новогодишна реч на Маршал Ким Чен Ун.

  1 януари 102 година от чучхе (2013) Скъпи другари! Офицери и войници на доблестната Народна Армия, любима на цялата страна! Близки до сърцето съотечественици, братя и сестри! Изпращайки 2012 година, която беше изпълнена с феноменални събития в историята на Родината, ние, изпълнени с грандиозни упования за бъдещето и вяра в окончателната победа, посрещаме новата 2013 година. На първо място ми разрешете в знак на изказване на единодушно почитане от всички военослужещи на Народната Армия, и от името на целия народ да отдам висока чест на бащите на нашата нация, вечното Слънце на чучхе – великия Ким Ир Сен и Великия Ким Чен Ир и да им изпратя новогодишен поздрав.
  455
 • Януари 01, 2013

  Новогодишно обръщение на В.Ф.Янукович

  Уважаеми съотечественици! След няколко минути ние ще посрещнем новата, 2013 година. Всички ние възлагаме на нея своите надежди и очаквания. Отминаващата година донесе на нашата страна нови постижения. Украйна проведе на високо ниво Евро-2012 и с това завинаги вписа своето име в историята на европейския футбол. Скъпи съотечественици! Следващата 2013 година трябва да стане годината на развитието и социалната справедливост. Всички нива на властта са длъжни да обезпечат максимален социален ефект от икономическия ръст и правовите преобразувания.
  337
 • Януари 01, 2013

  Новогодишно обръщение на президента на Република Белорусия А.Лукашенко

  Скъпи приятели! Ние сме толкова различни, но миговете от отиващата си година ни правят близки, защото сме обединени от чувствата за тържественността и величието на този момент. Буквално след няколко минути ни предстои да изпратим в архива на историята високосната 2012г. Спомняте си, точно преди една година ние я посрещахме нащрек и с опасения. Но те се оказаха напразни. Ния я преживяхме спокойно, уверено следвайки собствения си път. Живеехме с ума си, с труд добивайки „хляба насъщен“. Ние не подражавахме на никого и не копирахме безумно чужди модели. Не обиждахме другите и не създавахме проблеми на съседите си. Преживяхме немалко неща, и минахме през много други. Но винаги зедно! Потвърждавайки неразривните духовни връзки и сплотеност на едно семейство – белоруската нация.
  344
 • Декември 31, 2012

  Новогодишен поздрав на Владимир Путин.

  Скъпи приятели! Изпращаме в историята 2012 година. За нашата страна тя беше важна. Бих искал искрено да ви благодаря за вашия труд, за вашата работа и нейните резултати, да ви благодаря за доверието и подкрепата. В тези минути особено остро чувствам, как времето лети, как бързо растат нашите деца, колко са ни скъпи нашите роднини и близки, колко ги обичаме. Всеки сега си спомня най-важните за него събития, срещи, думи. И ние всички чакаме, че новогодишната нощ ще ни подари сполука и малко чудо, което, както казват, понякога се случва. Но все пак, преди всичко, ние разчитаме на собствените си сили, на онези, които са редом до нас, на това, което сами можем да направим в работата и учението, творчеството, съзиданието, можем да променим живота около себе си и сами да станем по-добри. Ще…
  343
 • Декември 31, 2012

  Новогодишно приветствие на Ху Дзинтао

  „Дами и господа, другари и приятели: Скоро ще настъпи новата 2013 година. Приятно ми е да отправя чрез Радио Китай, Националното радио и Центалната телевизия новогодишни поздрави към всички националности в страната, сънародниците ни от специалните административни райони Хонконг и Макао и от Тайван, към китайците в чужбина, към приятелите от различните страни по света,. През изминалата 2012 година постигнахме важни резултати в реформата и модернизацията на Китай. Китайският народ преодоля редица трудности, наблюдава се добра тенденция в социално-икономическото развитие, различните сфери на обществото се развиват пълноценно и животът на хората продължава да се подобрява. Китай продължава да провежда всеобхватната външна политика, да засилва сътрудничеството и обмена с другите страни по…
  333
 • Декември 30, 2012

  90 години Съветски Съюз.

  На 30 декември 1922 г. е създадена първата в света страна на работниците и селяните - Съюза на Съветските социалистически републики. Наистина епохално събитие, след което света никога повече няма да бъде същия.
  362
 • Декември 24, 2012

  Рождественски благослов от Видинския митрополит Дометиан

  „Младенецът, Който лежи във Витлеемските ясли е упование на всички земни краища“. /патриарх Вартоломей, РП – 2008 г./ Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи любомъдри поклоници на Младенеца Христос, Отново сърцата ни тържествуват и заедно с ангелите в съзвучие с рождественския камбанен звън издигат глас пеейки и възпявайки „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“ /Лук. 2:14/. “По благодатта на Бог-Отец Eдинородният Син и божествено Слово Божие, Който е в недрата на Отца, единосъщен с Отца и Светия Дух, предвечният и съвършен Бог, Който е безначален, снизхожда към нас като Негови чеда, ставайки напълно човек, и извършва онова, което е по-ново от всичко ново, единственото ново нещо под слънцето” (Точно изложение на Православната вяра). Това въплъщение на…
  436
 • Декември 21, 2012

  Честит рожден ден на Председателя Ху Дзинтао.

  Днес, 21 декември своя 70 годишен юбилей празнува Лидерът на КНР. Кой е той? Ху Цзинта́о (кит. трад. 胡錦濤, упр. 胡锦涛, пинин Hú Jǐntāo; мъж, е роден месец декември 1942 г. в Дзиси, провинция Анхуей., Китай) - държавен деец на Китайската Народна Република (КНР), председател на КНР от март 2003г. Генерален секретар на Централния Комитет на Китайската Комунистическа Партия от ноември 2002 г., председател на Централния Военен Съвет на КНР от март 2005 г., председател на Централния военен съвет на ЦК на КПК от септември 2004 г. Националност - хан. От малък Ху Дзинтао се увлича по произведенията на литературата и изкуството на руските писатели и художници. Сред тях най-голямо впечатление му правят - "Евгений Онегин" на Пушкин, "Ревизор" на Гогол, "Война и Мир" и "Анна Каренина" на Толстой ,…
  560
 • Декември 20, 2012

  Домейн за 5 лева.

  Макар последващия текст да заприлича малко на реклама, държа предварително да уточня, че не става въпрос за такава, а за предаване на действителни факти. Нотките на положително отношение са единствено лично мнение по въпроса. Все повече хора имат свои блогове или поддържат някакви сайтове. В интернет има различни промоции, които нипредлагат голямо разнообразие от цени на услугите хостинг и домейн. Като цяло винаги с хубави цени са домейните .eu и .info. Последният не е особено атрактивен, освен ако не е пуснат на промоция за левче примерно. С голяма популярност по дефолт си се ползва .com – все пак си е класика в жанра и човек лесно се сеща за подобен завършек на името на сайта. При нас в България обикновено, когато се опитваме да търсим нещо, опитите ни се свеждат най-често в окончанията…
  421
 • Декември 01, 2012

  40 години в Космоса - НРБ и "Интеркосмос-8"

  Можете ли да си представите от днешна гледна точка, че страната ни е една от първите космически държави на Земята? Не е за вярване, но си е чиста проба истина. Та какво сме дали ние на света за да заслужим тази висока чест. Всичко започва с „Интеркомос“ - космическа програма на СССР, която дава възможност на страните членки на Варшавския договор да участват в пилотирани и непилотирани мисии в космоса. На 30 ноември 1972 г. От космодрума „Плесецк“ в СССР, който се намира на територията на днешната Руска Федерация е изстрелян космическият апарат „Интеркосмос-8“, който носи в космоса българска техника.
  485
 • Ноември 29, 2012

  Подвигът на Зоя.

  На 29 ноември е годишнина от смъртта на "Орлеанската Дева на Русия" - Зоя Космодемянска. Зоя Космодемянская е партизанка, красноармейка от диверсионно-разузнавателната група към щаба на Западния фронт. Тя е първата жена, удостоена със званието Герой на Съветския Съюз /посмъртно/ в годините на Великата Отечествена Война. Тя е символ на героизма на Съветските хора през Войната. Нейният образ е отразен в художествената литература, публицистиката, кинематографът, живопистта, монументалното изкуство и музейните експозиции. С настъпването на вечерта на 28 ноември 1941 година, при опит да запалят плевнята на С.Свиридов (един от назначените от немците стражари), Космодемянска бива забелязана от него. Извиканите немци арестуват момичето (около 7 часа вечерта). Свиридов бива награден за това с…
  780
 • Ноември 23, 2012

  Свястна програмка за форматиране на USB флашки.

  С флашките вечно има някакъв проблем. Една я мъча почти година да я форматирам, защото тъпото е, че телевизора и устройството за цифровата я разпознаваха, а лаптопа и DVD-то - не. 100 опита за форматиране завършваха с грешки. Аз естествено съм лаик в тая област, но чичо Гугъл помогна с: HP USB Disk Storage Fromat Tool Тази малка програмка може не просто да форматира флашката ти, но и да ти помогне да я възстановиш, ако си имал проблеми с нея. Освен това HP USB Disk Storage Fromat Tool може да създава и стартиращи (буутващи) флашки без помощта на странични програми. Ето и подробна инструкция за форматиране на флашка с HP USB Disk Storage Fromat Tool:
  760
 • Октомври 27, 2012

  Класиката е жива - арчарската боза.

  Човек може да открие уникални неща, докато се рови в интернет. Благодарение на няколко коментара в популярния сайт на евреина и днес намерих нещо интересно, което ме върна в детството и исткрено ме позабавлява. Споделям: Бозата: Стара слава Казват, че Европа свършва там, където започва да се пие боза. Тази максима се опровергава веднага щом пристъпиш прага на сладкарница Диана във видинското село Арчар и вкусиш от прочутата арчарска боза.Стара славаТова, че във видинското село Арчар се прави най-добрата боза в Северозападна България, отдавна не е тайна. От хилядолетия тук успешно се развиват всички занаяти. Казват, че в началото на миналия век тук само килимарството не е било развито. Иначе всякакви други майстори е имало в селото. Бозаджиите им били албанци, разказва Ангел Живков - баш…
  723
 • Октомври 06, 2012

  “Идвам от миналото, отивам в бъдещето” - Людмила Тодорова Живкова

  “Ти пак ни изпревари, дете!” възкликва след смъртта й Йордан Радичков Ако беше останала жива, на 26.07.2012 г. Людмила Живкова щеше да отпразнува своя 70-годишен юбилей. На 20.08.2011 г. се навършват и 30 години от внезапната й смърт. “Тя не откри света за България, но откри България за света", смятат на Запад. През август 1979 г. Людмила открива първата Международна детска асамблея “Знаме на мира” и монумента “Камбаните” в присъствието на генералния секретар на ЮНЕСКО Амаду Махтар М`Боу и на Сергей Михалков. Тогава Людмила Живкова казва пред децата: "Нека зовящата мощ на Красотата, Истината и Мъдростта обедини сърцата ви в името на сътрудничеството и общото бъдеще на човечеството." И днес всякакви “изследователи” на живота на Людмила Живкова обръщат повече внимание на “мистичната” й…
  887
 • Октомври 06, 2012

  Oh bathroom, oh joy the village bathroom is the greatest joy!

  "Urban Dictionary" дефинираха чалгата. Според едни речници чалгата е термин, обозначаващ субкултура в България и Македония в края на 90-те години на 20 век, според други това е популярната развлекателна музика в България. Според "Urban Dictionary", цитиран от Lifestyle.bg, чaлгата е "не особено приятна музика, създавана от слабо интелигентни "творци", пристрастени към нискокачествен алкохол. Създава се предимно за хора от ромски произход (цигани) и леки момичета (курви), а песните са с безсмислени текстове, които не казват абсолютно нищо."
  684
 • Октомври 06, 2012

  Новите световни държави

  През 2010 г. Станаха особено забележими две явления: ръст на влиянието на развиващите се страни и упадък на западния свят. Разбира се, още е твърде рано да се говори за това, че навлизаме в един „постзападен свят“, но това, че той вече е многополярен не предизвиква съмнения. В него не съществува главен полюс. Америка и нейните съюзници са затънали до уши в Афганистан и мислят само за това как да се измъкнат от там. САЩ страдат от силни вътрешни противоречия, а техните позиции са особено уязвими заради огромния дефицит. Макар както и преди САЩ да остават „необходима държава“, вече не са „достатъчна“. Преживяващата криза на самоосъзнаването Европа отчаяно се бори за спасението на еврото. Сега тя е по-склонна да се предпазва от заобикалящия я свят, а не да се занимава с неговите проблеми.
  543
 • Октомври 06, 2012

  Рождественски поздрав на Патриарха на Москва и на цяла Русия Господин Кирил

  Скъпи братя и сестри! По време на празника Рождество трябва да се замислим за това, колко много значи този празник за нас. Векове наред хората търсят отговори на въпросите за смисъла на живота, за спасението, за това кака да намериш надежда. И чрез събитието на Рождество на нас ни се открива божествената истина. Христос – това е смисълът на нашия живот, и спасението и надеждата за всички народи и за всеки отделен човек. Спасителя ни показа какво означава да бъдеш истински човек – такъв, какъвто е човекът по замисъла на Бог. И сега в аншия живот има фар, има ярка светлина. И даже този, който все още не зане нищо за Спасителя, вече може да познае истината и да разбере какво означава „да бъдеш човек“.
  630
 • Октомври 06, 2012

  Папа Бенедикт ХVІ обяви че зад "Големия взрив" стои Господ

  Божественият промисъл стои зад сложни научни теории като тази за Големия взрив и християните трябва да отхвърлят идеята, че вселената е възникнала случайно, заяви папа Бенедикт ХVІ в четвъртък. "Вселената не е резултат на случайност, както някои биха искали да смятаме. Размишляването за вселената е покана да разчетем в нея нещо дълбоко - мъдростта на Създателя, неуморната креативност на Господ", заяви светият отец пред близо 10 000 души, събрали се на площата пред базиликата "Св. Петър" в Рим по повод Благовещение.
  887
 • Октомври 06, 2012

  Коледа по Юлианския календар и бъдещата космическа одисея на главата на Третия Рим.

  "Два убо Рима падоша, а третий стоитъ, а четвертому не быти" Старец Филофей. По Юлианския календар днес православните християни посрещат Бъдни вечер. Рождество отбелязват Ерусалимската, Сръбската и Грузинската православна църкви, а също афонските манастири и някои протестанти, живеещи по Юлианския календар. Патриархът Московски и на цяла Русия Господин Кирил поздрави хората с настъпващия празник и призова да се извършват повече добри дела за благото на своите близки и на целия народ. Но какво ли си пожела НВП Патриархът Московски и на цяла Русия Господин Кирил сам на себе си? В края на миналата година сръбските и руските медии обявиха за неговото желание да излети в открития космос за да произнесе от висините на Вселената своето слово във възхвала на Създателя. И нищо чудно. Вече повече…
  765
 • Октомври 06, 2012

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Ху Дзинтао

  Дами и господа, другари, приятели, Скоро ще зазвучат новогодишни камбани и човечеството ще влезе в 2011 година. В този момент, с голямо удоволствие отправям новогодишни поздрави към всички националности в страната, сънародниците от специалните административни райони Хонконг, Макао и Тайван, китайците в чужбина, както и към всички приятели по света. 2010 година е необикновена за китайския народ. В условията на често променяща се международна и вътрешна обстановка, китайският народ се сплоти и продължи своя път напред, проведе успешно Световното изложение ЕКСПО в Шанхай и Азиатските игри в Гуанджоу, преодоля последиците от силното земетресение в Юшу и свлачищата в Джоучу, поддържаше стабилно икономическо развитие, положи големи усилия за подобряване на своя живот и реализиране целите,…
  420
 • Октомври 06, 2012

  Новогодишно послание на Президента на Руската Федерация Медведев, Димитрий Анатолиевич.

  В навечерието на Нова година, по традиция, президентът на Руската Федерация се обърна към сънародниците. Дмитрий Медведев отчете резултатите не само от изтеклата година, но и от първото десетилетие на века: - Съвсем скоро, при звуците на кремълските камбани, 2010 година ще остане в историята, а заедно с нея и първото десетилетие на сегашния век. Изпращайки старата година, си спомняме нейните радостни и тъжни моменти и се надяваме, че идната година ще бъде добра и сполучлива за всеки от нас и за цялата страна. Заедно ще градим съвременна Русия – силна, открита, дружелюбна. Изминалата година беше една от най-сложните в историята на нова Русия. Преди всичко, ще я запомним с климатичните катаклизми – невижданата жега и пожарите, потресли страната. Това се отрази върху икономиката, в…
  935
 • Октомври 06, 2012

  "Газпром" е най-печелившата компания в света

  Руската газова група "Газпром" е била най-печелившата компания в света през 2009 г., посочва американското списание Fortune, по повод публикуването на класацията Fortune Global 500. Американската група Wal-Mart Stores Inc, най-големият дистрибутор в света, заема първото място за най-голям оборот. "Газпром" е най-печелившата компания в света, въпреки че през 2009 г. чистата печалба на групата е паднала със 17,8% до 24,56 милиарда долара.
  880
 • Октомври 06, 2012

  Кой е Бронислав Коморовски - новият президент на Полша?

  Граф Брони́слав Мари́я Коморо́вски е роден в югозападната част на Полската Народна Република в град Оборники Сльонск на 4 юни 1954 година. Той е второ от три деца и единствен син на граф Зигмунд Леон Коморовски - професор африканист, антрополог, поет, социолог и дипломат и графиня Ядвига Коморовска. Той е племенник на Графиня Майа Коморовска, роднина на Ана Мария Коморовска (майката на белгийската принцеса Матилда) и Тадеуш Бур Коморовски. От 1957 до 1959 г. живее със семейството си в Юзефув, а до 1966 г. в Прушкув, където завършва средно училище. Бил е член на пионерската организация. През 1977 г. завършва историческия факултет на Варшавския университет. До 1980 година работи в редакцията на списание «Słowo Powszechne».
  490
 • Октомври 06, 2012

  Митрополит Николай: Гей шествието е парад на разврата и греха

  Човечеството живее в духовно робство, а материализмът, изкушенията и съблазънта са вирус за човешките души. Това каза пред журналисти в Смолян Пловдивският митрополит Николай, който участва в Света литургия по повод Храмовия празник на църквата „Св. Висарион Смолян” и взе участие в церемонията по изпращането на Константийския епископ Антоний и назначаването на архимандрит Висарион за архиерейски наместник на Смолянска духовна околия, предаде агенция Фокус. Митрополитът посочи, че ако Св. Висарион Смоленски е живял и е пазил вярата при турското робство, то днешните свещеници трябва да спасят човечеството от духовното робство, в което живее. Митрополитът заяви, че днес лесно се подменят духовните, моралните и нравствени ценности. Той посочи, че изпитва ужас от предстоящия гей парад в София,…
  514
 • Октомври 06, 2012

  Секс, наркотици и чалга-политика

  Позлатените кубета на най-големия храм в България отразяват последните отблясъци на залязващото слънце, докато няколко хиляди души танцуват похотливи хитове, изпълнявани от пищни и провокативно облечени красавици. Така започва репортаж на Ройтерс за концерта по повод 20-годишнината на "Пайнер". Безплатният концерт в София, който отбелязва юбилея на водещия попфолк звукозаписен лейбъл "Пайнер", възбуди обществен спор заради избора на мястото - символ на демокрацията, там, където се проведоха първите митинги след падането на комунизма в България.
  637
 • Октомври 06, 2012

  Последният мохикан на оранжевата революция

  Тя е един от безспорните символи на оранжевата революция - Тимошенко. . Но коя всъщност е Тимошенко? Не може да се отрече, че Юлия Тимошенко владее актьорското изкуство, особено когато трябва да говори пред хората. Тя много бързо може да се превъплъти от бизнес-дама в пълнокръвна политичка или близка до народа жена. "Нито моето семейство, нито моите чувства или амбиции, само Украйна определя моя живот", заявява настоящата украинска министър-председателка. Какво остана от оранжевата революция?
  500
 • Октомври 06, 2012

  Защо беше убит Чаушеску?

  На 25 декември 1989 г. генералният секретар на Румънската комунистическа партия Николае Чаушеску след кратък полеви съд беше разстрелян от своите бивши съратници. заедно с него беше убита и неговата жена Елена. Сред точките на обвинението - "геноцид срещу румънския народ", и "действия, насочени срещу националната икономика." Разстрелът беше заснет на лента, която цинично беше излъчена от всички световни телевизии. Хората от по-старото поколение помнят, че социалистическа Румъния заемаше особено място сред социалистическите страни. Ръководителят на тази страна, генералният секретар на Румънската Комунистическа Партия Николае Чаушеску много пъти осъждаше външнополитическите акции на съветското ръководство, заемаше самостоятелна позиция в международните въпроси. През 1968 г. Румъния отказа…
  1153
 • Октомври 04, 2012

  140 години от рождението на Владимир Илич Ленин

  На 22 април 2010 година се навършват 140 години от рождението на "Вожда на Революциите" - Владимир Ленин. Кой всъщност е Ленин? Владимир Илич Улянов (Ленин) е роден на 10 (22) април 1870 год. в град Симбирск (сега Уляновск), разположен на брега на великата руска река Волга. Детството и юношеството на Владимир Илич минават в градовете Симбирск, Казан и Самара( сега Куйбишев), на широките простори на Волга.
  659
 • Октомври 04, 2012

  Шрифтове*БГ

  Нека споделим и разпространим българските шрифтове с всеки който иска да пише и чете на нашия език. Това го пише на сайта, който намерих преди малко - Шрифтове*БГ - много се радвам, че още има такива хора, които се стремят да популяризират българските шрифтове, така силно критикувани и на Запад и на Изток, особено в "братска Русия" - еми това е положението - България е първата кирилизирана страна, пристъпила на Запад и не руските, а българските шрифтове печелят състезанието!
  640
 • Октомври 04, 2012

  Почина певицата Валентина Толкунова

  Фото: © valentina-tolkunova.ru В Москва на 64-годишна възраст почина легендата на съветската естрада Валентина Толкунова. През съветските години певицата беше изпълнителка на много популярни песни, гласът й звучеше в заставката надетското предаване „Лека нощ, деца". Толкунова е гастролирала във Финландия, Германия, САЩ, Канада, Гърция и Израел, издала е 12 плочи и компакт-дискове. (Гласът на Русия)
  806
 • Октомври 04, 2012

  На 25 февруари се състоя тържествено заседание на Върховната Рада на Украйна, посветено на полагането на клетва на новоизбрания президент на Украйна Виктор Янукович

  В залата присъстваха народните депутати на Украйна, втория Президент на Украйна Леонид Кучма, бившите председатели на Върховната Рада на Украйна и ръководители на правителството на Украйна, Председателя и членовете на Конституционния съд на Украйна, Председателя на Върховния съд на Украйна, Председателя на висшия стопански съд на Украйна, Председателя на висшия административен съд на Украйна, Генералния прокурор на Украйна, Председателя на Националната банка на Украйна, председателя и членовете на Централната Избирателна Комисия, президента на Националната Академия на Науките на Украйна, председателя на Службите за безопасност на Украйна, председателя на Службата за външно разузнаване на Украйна, Председателя на Сметната палата, членовете на правителството, Председателя на Върховната Рада…
  710
 • Октомври 04, 2012

  Малко известни факти за Бойко Борисов

  *Сълзите на Бойко Борисов лекуват рак. Твърде жалко, че той не плаче. Никога. *Бойко Борисов не спи. Той чака. * Какво минава през главите на бандитите, когато ги пребива Бойко Борисов? Юмрукът му. * Бойко Борисов е единственият човек, който някога е побеждавал на тенис тухлена стена. * Когато някой нападне Бойко Борисов, в дознанието полицията записва код 45-11 – "самоубийство". * Табелката с инвалидна количка на паркингите в София не значи, че местата са за инвалиди. Означава просто, че ако паркирате там Бойко Борисов ще ви направи инвалид. * Съществува само един видеозапис на Бойко Борисов ядосан. Този запис се продава от компанията Юнивърсал под името "Кошмари на Елм стрийт" *Първата сцена от "Спасяването на редник Райън" представлява свободна интерпретация на работна среща на Бойко…
  2084
 • Октомври 04, 2012

  Детско порно и расизъм – обещаната “промяна” от Обама

  Докато подготвям следващата голяма статия за политиката на Барак “Телепромптърния президент” Обама – и по-точно политиката на неговите господари от Уол Стрийт – предлагам следното четиво, в което главен герой е Кевин Дженингс. Кой пък е тоя? Поредният гуру на евгениката, намерил място в президентската администрация след такива тъмнила като майстор-кукловода Рам Емануел (споменат тук) и Джон Холдрън, съветник по въпросите на науката (повече тук). Та въпросният Дженингс е основател на GLSEN – Образователната програма за гейове, лесбийки и хетереросексуални – като сега има власт да обучава всички американски деца… с детско порно – буквално! Следват долнопробни текстове, моля, невротиците да не четат по-нататък. И все пак четивото е препоръчително за всички родители.
  759
 • Октомври 04, 2012

  Новата военна доктрина на Руската Федерация - Ядрен отговор на всяка заплаха!

  Военная доктрина Российской Федерации
  570
 • Октомври 04, 2012

  Дядо Николай: Братя и сестри, ГМО е луциферовски бяс!

  Обични в Господа братя и сестри, С известно недоумение следим дискусията от последните дни, дали и доколко следва да се допуска върху българската земеделска земя да бъдат засаждани така наречените генно-модифицирани организми.
  696
 • Октомври 04, 2012

  Скандалната статия на Волен Сидеров в "Уикенд"

  Волен Сидеров Нали знаете стария каламбур с кръстословично звучене: как се нарича мъжки характер с пет букви, първата е "п". Във вторник, 19 януари, Слави Трифонов беше жива илюстрация на този виц. Хем му се искаше да се направи на мъж, хем вагиналното начало у него накрая побеждаваше. Тъкмо да заклейми Бойко Борисов и някаква буца на гърлото му го спираше, набъбвайки като венерин хълм. Аха да му тегли една майна, но някак тестостеронът не достигаше и вместо ругатня се получаваше хленч като на вдовица за коитус.
  646
 • Октомври 04, 2012

  2010 ще бъде годината на Китай

  Повечето международни, а и вътрешни прогнози се концентрират върху няколко теми, които бяха важни за прогнозиране и миналата година по това време. Много от тях обаче не отчитат 1 много значим фактор, който оказва влияние върху почти всички теми - Китай. Защо? Защото през последните месеци, а може би дори и години, Китай спря да се нуждае от света, но светът все повече има нужда от Китай. Ще спомена само няколко факта, които ме накараха да определя 2010 като годината на Китай.
  644
 • Октомври 04, 2012

  Селска чест по Желева

  Срам беше чувството, което изпитах, докато гледах как българската кандидатка за еврокомисарка Румяна Желева посочи с пръст сънародничката си от европарламента Антония Първанова.Такова със сигурност е било преживяването на още хиляди сънародници. Потъвах на стола си, докато гледах излагацията на външната ни министърка, защото съм българка - все едно резилът беше мой. Все си мисля, че ако се е почувствала толкова бяла и добра и оцапана в клевети, можеше да го намекне по-елегантно, заради едната чест и възпитание. Зараьди позицията, от която идва, и заради позицията, към която се е устремила. И заради България, която мнозина продължават да свързват все още повече с Балканите и по-малко с Европа.
  634
 • Октомври 04, 2012

  Да създадем прекрасно бъдеще за световния мир и развитие Новогодишно приветствие на Ху Дзинтао

  Дами и господа, другари и приятели, Скоро ще зазвънят новогодишните камбани и ще посрещнем новата 2010 г. Изключително радостен съм, че в този красив момент, чрез Радио Китай за чужбина, Националното радио и Националната телевизия имам възможност да изразя своите новогодишни поздрави към сънародниците ни от Хонконг, Макао, Тайван, към всички китайски емигранти в чужбина, и към приятелите по света.
  570
 • Октомври 04, 2012

  КНР отбеляза своя 60-ти Рожден Ден с тържествен парад

  В сърцето на Пекин, на площад Тянанмън, КНР празнува своята 60-та годишнина. В този важен за страната ден председателя на КНР Ху Цзинтао и други лидери също взеха участие в празнуването заедно с десетки хиляди военни, студенти и гости. Празникът започна със 60 залпа оръдейни салюти и издигането на държавния флаг. По време на парада Ху Цзинтао, който е също така и Прецедател на Централния Военен съвет приветства воините, участващи в парада. Войските бяха построени по трикилометровата линия по дължината на булевард Чанандзе, по които в своята черна лимузина китайско производство Ху Цзинтао прие парада.
  436
 • Април 19, 2012

  Ярузелски: Аз първи казах за Катин

  Ще стане ли датата 10 април 2010 година преломен момент в полско-руските отношения? Аз не бих използвал определението "преломен момент", тъй като то описва гранично явление. В процесите на международните отношения, в това число и полско-руските, има свой ход, темп, аз по-скоро бих казал, че е направена голяма крачка към принципно подобряване на тези отношения. Какво се промени? Колко голяма е направената крачка? Милиони руснаци получиха информация, която преди това им беше недоступна или изкривена. На руската власт, на Путин, на Медведев им трябваше не малко смелост, за да прекрачат тази бариера. Излъчването на филма на Вайда "Катин" по руска телевизия значително разшири границите на това знание.
  246
 • Декември 29, 2010

  Държави. Димитър Гулев

  От всичко най-много обичахме да играем на държави. Обикновено играехме следобед, по хлад. Събирахме се на равния циментов плочник пред Женини и улицата, тиха и прашна, екваше от възбудените ни гласове. Ние бяхме най-големите, ние играехме, а другите, по-малките, седяха по Женината ограда и живо откликваха на нашите победи и несполуки в играта. С тебешир или бучка засъхнала вар очертавахме на плочника просторен квадрат и всеки от нас, големите и силни момчета, си ограждаше по един къс от квадрата. В него изписвахме с едри букви името на любимата си държава, определяхме кой ще вика пръв и стъпили с по един крак в държавата си, започвахме играта. - Да бие, да бие, да бие.... - викаше някой, ние тръпнехме в очакване и когато най-после чуехме името на някоя от държавите в квадрата, хуквахме…
  60
 • Май 05, 2010

  ТУК ПЪК НЯМА ТАКАВА СТРАНИЦА!

  ВЪРНИ СЕ В НАЧАЛОТО
  33

ПЕТРИ - Петър Трифонов - дърворезба, изработка на приклади, мебели.  

Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

ИЗБРАНО ...

497

Северна Корея: от другата страна на либералните лъжи

in other
Съветския Съюз, първата в света социалистическа държава, я няма на геополитическата карта на света повече от години. Няма го и съдадения от него съюзен блок - Варшавския Договор. Въпреки всичко това Северна Корея продължава да върви по социалистическия път на развитие. Тами не намирисва на реставрация на капитализма. Либералите в своите статии постояно пишат, че живота там е подобен на ад,…
777

Ужасите на западната содомия на държавно ниво, за които дори не подозирате.

in other
Тази статия е за защитата на нашите деца от чума, по-страшна от която и да била болест по света, защото тази чума заразява с практически неизлечима болест нашите деца – така нареченото джендър възпитание, натрапвано ни от бързо деградиращия в това отношение Запад. Там са решили, че децата се раждат като безполови същества и на момченцата не трябва да се казва че са момченца (аналогично и по…
178

Нобеловката по литература: Как да победиш черна, еднокрака лесбийка?

in other
Известно предсказание с неизвестен автор звучи така: „следващия лауреат на Нобеловата награда в областта на литературата трябва да стане еднокрака бременна черна лесбийка, самотна майка на пет деца“. То беше неправено преди 7 или 8 години, и сякаш нобеловия комитет все пак си е взел бележка, тъй като с всяка следваща година неотклонимо се движи в обозначеното направление. Тоест, вече не става…
261

Галя и Тарас - първите хора на Земята.

in other
Първите хора на Земята се наричали Тарас и Галя. Когато сътворението на света било завършено, Господ ги поселил в страна, наречена Едемски съюз. Какво ли само нямало там! Имало великата река Днипро1, в която вместо вода се плискала прекрасна горилка2. Расла там и тревата на живота – коноп, даваща тъкани за одежда и прочие. А в центъра на градината се възвисявало дървото за познание на доброто и…
282

СССР 60-те: съветските младежи на страниците на американското списание «LIFE»

in Галерия
1960-те години са времето на така нареченото "хрушчовско затопляне" - едно от най-ярките десетилетия в историята на СССР. Това е време на ярки личности, крупни проекти и обществени реформи. През 1967 г. за американското списание "LIFE", фотографът Bill Epprige снима цяла серия фотографии "Съветските младежи", която още същата година се появява на страниците на списанието. Ето ги и тези снимки,…
324

Интервю с хомосексуален руски неонацист

in other
От Ник Честър. Преди няколко седмици интервюирах членове на малайзийската нео-наци сцена. Цялата концепцията на движението им беше объркваща. Голяма част от това да си нацист е да мразиш всеки, който не е бял, а хората от Малайзия обикновено не са бели. Оказва се обаче, че изключително строгата идеология не е кой знае какъв проблем в случая, и че малайзийските нацисти могат да продължат да…
319

Melodii din Moldova Sovietică - или "съветски фолк"

in музика
Една малка, но същевременно готина колекция от най-култовите в цялото постсъветско пространство песни на молдовски език. Парчетата са в оригиналното им звучене от 70-те години, когато стават хитови. Имат хиляди вариации, които се въртят и до днес, а и самите изброени в листата изпълнители са ги пели всичките до една. Тук на ВИГ „Норок“, ВИА „Оризонт“, великата Надя Чепрага и разбира се – Соня…
260

Владимир Ивасюк

in art world
Владимир Михайлович Ивасюк е роден на 4 март 1949 година в градчето Кицман в семейството на учителите Михаил и София Ивасюк. Още на 3 годишна възраст проявява огромно внимание към музиката, наблюдавайки с удоволствие репетициите на учителския хор, на които често го водят родителите. В първи клас свири невероятно на цигулка и започва да обикаля местните прегледи на художествената самодейност,…

 

Логин:

Парола:


(?)